Playlisty Akcie
Reklama

Still Alive - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

The morning sun or the moonless night,
I see the god inside them and I feel alright.
Ranní slunce nebo noc bez měsíce,
Vidím v nich Boha a cítím se dobře.
[We’re living the life, man.
That’s right, come on.
You're ready, sing it!]
[Žijem tenhle život, chlape.
Správně, no tak.
Jsi připravený, zpívej!]
Oh lord, everything on the earth has music inside.
Hey, I can feel my heart beat, waving like the ocean.
We live [we live] in the circle of life.
Pane, všechno na Zemi má v sobě hudbu.
Hej, cítím svůj tlukot srdce, vlnící se jako oceán.
Žijeme [žijeme] v kruhu života.
[Where would I go? What would I do? What would I be without the music?
To live in a silent world? Nah, I refuse it.
The truth is, I’m clueless
without the beat to motivate my soul,
(slipping around) and lose control.
Driven to find the path to satisfaction,
filled with passion,
Lord, I’m asking for a direction.
I’m caught up and I’m lost all up in its beauty.
A world filled with music for you and me!]

[Kam bych šel? Co bych dělal? Co bych byl bez hudby?
Žít ve světě ticha? Nee, to odmítám.
Pravdou je, že jsem bezradný,
bez rytmu na motivaci duše,
(klouzající kolem) a ztrácím kontrolu.
Řízen abych našel cestu k radosti,
naplněn vášní,
Pane, prosím tě o směr.
Jsem uchvácen a ztracen v jeho kráse.
Svět naplněný hudbou pro mě a pro tebe!]
Every day I sing, the brotherhood of man,
how grateful it is we’re still alive.
I can feel my soul singing as a bird.
Wherever I go, God stays with me.
Každý den zpívám, bratrstvu lidstva,
jak vděčné je, že jsme stále naživu.
Cítím moji duši zpívající jako pták.
Kamkoli jdu, Bůh se mnou zůstává.
The growing trees or the rose in bloom,
I see the god inside them and I feel alright.
Rostoucí stromy nebo růže v rozkvětu,
Vidím v nich Boha a cítím se dobře.

Text pridala Pepsina

Video přidala jasmina1331

Preklad pridala LimeLady

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.