Playlisty Akcie
Reklama

Mouse in a Maze - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I'm standing on the shore.
Like every day, like every time
On the side we've met before.
I'm cold inside within the core.
I can't see anything,
And I know the reason why.
The tide is setting in
And the fog is rising high.
Stojím na břehu.
Jako každý den, jako pokaždé
Na té straně kde jsme se potkali předtím.
Jsem studený až do morku kosti.
Nic nevidím.
A znám ten důvod proč.
Je příliv
A mlha stoupá.
I'm waiting in this place,
It's Saturday, or another day,
To find a better trace.
Remember how to draw your face.
This time Icould be wrong,
But ir could be the light
I thought I saw you run
On the shore, the other side.
Čekám na tomto místě,
Je sobota nebo nějakej jinej den.
Abych našel jinou trasu.
Vzpomínám si, jak kreslit tvou tvář.
Tentokrát jsem se mohl mýlit,
Ale mohl bych být tím světlem
Myslel jsem, že jsem tě viděl běžet
Na břehu, na druhé straně.
I used to say
I won't get led astray.
I used to say,
I wont' get led astray.
Říkal jsem
Nebudu veden na scestí.
Říkal jsem
Nebudu veden na scestí.
My feet are standing still.
This is my side I can't reach yours,
But you have got the skills,
To enter mine I hope you will
I saw this in replay.
I'm waiting days and days,
It seems I lost my way,
Like a mouse stuck in a maze.
Moje nohy stojí nehybně.
Toto je moje strana nedosáhnu na tvou.
Ale ty máš ty dovednosti.
Vkročit na mou a doufám že to uděláš
Viděl jsem to jak se to opakuje.
Čekám celé dny
Zdá se že jsem ztratil cestu.
Jako myš uvíznutá v bludišti.
I used to say
I won't get led astray.
I used to say,
I wont' get led astray.
I used to say.
Říkal jsem
Nebudu veden na scestí.
Říkal jsem
Nebudu veden na scestí.
Říkal jsem
In my mind
I remember that you fell behind.
Now we'll meet in the safe zone to hide.
From the demons that followed at your side.
V má hlavě
Pamatuju si že jsi tam zůstala
Teď se potkáme v bezpečí, abychom se schovali.
Před démony co tě sledovali na tvé straně.
We stay here
Safe and sound for a while, maybe years.
In the knowladge that you'll disappear
In the mist of your fears.
Zůstaneme tady.
V bezpečí na chvíli, nebo na celé roky.
Ve vědomí že odejdeš
Uprostřed svých obav.
I used to say
I won't get led astray.
I used to say.
Říkal jsem
Nebudu veden na scestí.
Říkal jsem.
I'm standing on the shore.
Like every day, like every time
On the side we've met before.
I'm cold inside within the core.
Stojím na břehu.
Jako každý den, jako pokaždé
Na té straně kde jsme se potkali předtím.
Jsem studený až do morku kosti.
I saw this in replay.
You'll vanish in the haze.
We'll meet another day,
You're a mouse stuck in the maze.
Viděl jsem to jak se to opakuje.
Zmizíš v oparu
Setkáme se další den,
Jsi jako myš uvíznutá v bludišti.

Text pridala J-SA

Video přidala J-SA

Preklad pridala J-SA

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Turns

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.