Playlisty Akcie
Reklama

King Of The World - text, preklad

Cold as winter in the dead of July
That bitter chill don’t just live in my mind
And I can see us taking over the world
Chlad jak zima v zesnulosti července
Ten hořký chlad nežije jen v mé myslí
A vidím nás, jak vládneme světu
I know loss I’ve looked pain in the eye
I’ve seen the demons that live in the night
But if I was king
If I was king of the world
Znám prohru, viděl jsem v očích bolest
Viděl jsem démony žijící v noci
Ale kdybych byl král já
Kdybych byl král světa
All the tales
That have never been told
Build up fires to keep away the cold
We’ll sing songs
That will never get old
We’ll be here forever
Tak Všechny příběhy,
které nikdy nebyly vysloveny
postavily ohně zahánějící chlad
Zazpívá je písně,
které nikdy nezestárnou
Budeme tu navždy
We’ll rule the world together forever
With hearts of gold who needs any treasure?
We’ll take our time just living our lives
Our castle in the sky
If I was king of the world
Budeme navždy vládnout světu spolu
Se srdci že zlata, kdo potřebuje nějaký poklad?
Převezmeme náš čas jen žitím našich životů
v našem zámku na nebi
Kdybych byl král světa
I was a stranger
Held my hand to my eyes
Blindly walking on a street full of lies
But I found truth
Buried deep inside of my bones
Byl jsem cizinec
Držel jsem ruku u svých očí
Slepě procházel po ulici plné lží
Ale našel jsem pravdu
Pohřbenou hluboko uvnitř mých kostí
Lonely nights shaking villains and thieves
So I keep fighting with my heart on my sleeve
But if I was king
If I was king of the world
Osamělé noci třesoucí se nepřátel a zlodějů
Tak dál bojuju se svým srdcem na svém rukávu
Kdybych byl král
Kdybych byl král světa
All the tales
That have never been told
Build up fires to keep away the cold
We’ll sing songs
That will never get old
We’ll be here forever
Tak Všechny příběhy,
které nikdy nebyly vysloveny
postavily ohně zahánějící chlad
Zazpívá je písně,
které nikdy nezestárnou
Budeme tu navždy
We’ll rule the world together forever
With hearts of gold who needs any treasure?
We’ll take our time just living our lives
Our castle in the sky
If I was king of the world
Budeme navždy vládnout světu spolu
Se srdci že zlata, kdo potřebuje nějaký poklad?
Převezmeme náš čas jen žitím našich životů
v našem zámku na nebi
Kdybych byl král světa
Then one day the leaves changed
And all that was once grey
It seemed to just fade away
I’m feeling so alive
In this castle in the sky
Pak se jeden den listy změnily
a všechny byly náhle šedivé
Zdálo se, že zeslábly
Cítím se tak naživu
v tomto zámku na nebi
All the tales
That have never been told
Build up fires to keep away the cold
We’ll sing songs
That will never get old
We’ll be here forever
Tak Všechny příběhy,
které nikdy nebyly vysloveny
postavily ohně zahánějící chlad
Zazpívá je písně,
které nikdy nezestárnou
Budeme tu navždy
We’ll rule the world together forever
With hearts of gold who needs any treasure?
We’ll take our time just living our lives
Our castle in the sky
If I was king of the world
Budeme navždy vládnout světu spolu
Se srdci že zlata, kdo potřebuje nějaký poklad?
Převezmeme náš čas jen žitím našich životů
v našem zámku na nebi
Kdybych byl král světa
We’ll rule the world together forever
With hearts of gold who needs any treasure?
We’ll take our time just living our lives
Our castle in the sky
If I was king of the world
Budeme navždy vládnout světu spolu
Se srdci že zlata, kdo potřebuje nějaký poklad?
Převezmeme náš čas jen žitím našich životů
v našem zámku na nebi
Kdybych byl král světa

Text pridal DevilDan

Preklad pridala Cassidy52

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Young Rising Sons

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.