Playlisty Akcie
Reklama

Red Bricks - text, preklad

Ukáž pieseň na Facebook

Lift your head up darling and look around you
And try and see the beauty in what surrounds you
'Cause maybe your dreams are just not that far away
And who am I to be telling you to stay
Drahá, Hlavu vzhůru a podívej se kolem sebe
A zkus a chápej tu krásu která tě obklopuje
Protože možná jsou tvé sny na dosah
A kdo jsem abych ti říkal, že máš zůstat
So take your running shoes and just throw them away
And find a pair that fit you and just will you to stay
'Cause your heels are so worn from running from the past
And shoes like those are never built to last
Tak vezmi si své běžecké boty a jen tak je zahoď
A najdi si takové které ti budou sedět abys zůstala
Protože tvoje podpatky jsou opotřebované z běhání v minulosti
A takové boty jsou nikdy neni stavěné na to aby vydržely

So you can call Red Bricks and quietly slip away
Into the night again if that's where you wish to stay
So go and call Red Bricks and quietly run away
Into the night again if that's where you wish to stay
Tak můžeš volat červeným cihlám a ticho uniknout
do noci znovu pokud je to tam kde si přeješ zůstat
Tak jdi a můžeš volat červeným cihlám a ticho uniknout
do noci znovu pokud je to tam kde si přeješ zůstat
And I will never blame you, no matter what you think
'Cause you always had forewarned that this ship could sink
Down into the depths of what I just don't understand
So this punishment was not dealt with by your hand
A já tě nikdy nebudu obviňovat, nezáleží na tom co si myslíš
protože ty jsi vždy varovala že tato loď se
může potopit
dolů do hlubin toho čemu já nerozumím
tak tímto trestem se tvé ruce nezabývaly
So I may call Red Bricks and let you slip away
Into the night again if thats where your heart does lay
So I may call Red Bricks and I'll let you run away
Into the night again if thats where your heart does lay
Tak já mohu volat červeným cihlám a nechat tě uniknout
do noci znovu pokud je to tam kde se tvé srdce ukládá
Tak já mohu volat červeným cihlám a nechat tě uniknout
do noci znovu pokud je to tam kde se tvé srdce ukládá
As all of this should fall upon my head
I'm so glad I met you and you fell into my bed
'Cause this is far better than never knowing you instead
Pokud by mi to vše mělo padnout na hlavu
Tak jsem rád že jsem tě potkal a ty jsi padla do mé postele
Protože toto je mnohem lepší jakoby jsem tě místo toho nepoznal
So go and call Red Bricks and enjoy your time away
I hope that you find your better day
So go and call Red Bricks but listen when I say
This is your life you must live it your own way
Tak jdi a volej červeným cihlám a užij si svůj čas
Doufám, že najdeš lepší den
Tak jdi a volej červeným cihlám ale poslouchej, když říkám že
toto je tvůj život a musíš ho žít svým vlastným způsobem
So go and call Red Bricks but listen when I say
That this is your life you must live it your own way.
Tak jdi a volej červeným cihlám ale poslouchej, když říkám že
toto je tvůj život a musíš ho žít svým vlastným způsobem

Text pridala lowlich

Text opravila lowlich

Video přidala lowlich

Preklad pridala lowlich

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.