Playlisty Akcie
Reklama

Forged In The Flames Of Malcontent - text, preklad

Ukáž pieseň na Facebook

Constantly fighting self mutilation
In a battle of self control, seeking answers
And forgiveness finding patience in my soul
But my patience was blessed
By a martyr and with a kiss.
From the degradation of protagonists fueled
By everything I wish I could express.
In my forgiveness for everything
I can't control, learning to accept my defects
Learning to exert control.
Unlearning all the old resistance for something
That I never even knew I had.
Learning to create a defense for something
I've become: forged in the flames of malcontent!
Neustále bojující s vlastním mrzačením
V bitvě sebekontroly, hledající odpovědi
A odpuštění nachází trpělivost v mé duši
Jen má trpělivost byla požehnána
Mučedníkem a jeho polibkem
Poháněným degradací protagonistů
Vším, co si přeju, abych mohl vyjádřit
V mém odpuštění pro všechno
Nemůžu ovládat učení přijímat své chyby
Učící se ovládat
Odnaučující se všechny staré odpory k něčemu
Které jsem nikdy nevěděl, že mám
Učící se tvořit obranu proti něčemu
Čím jsem se stal: kovaný v plamenech nespokojenosti!
The weapon is within disseminating everything
I've known and creating ways
To change habitually the rituals
I see withholding my true self.
I feel trapped in a world of endless regret
Strung along and on and on.
This regret strung my life along.
From failed relationships: sacrifices had to be made
I reached within and opposed my innerself
To overcome fear again.
To discover a sickness solely so deep in my soul
That I can't see and uncover genetics
Forcing me to be, something I can't be.
Zbraň uvnitř šíří všechno
Věděl jsem to a tvořil způsoby
Změnit obvyklé rituály
Vidím srážet se mé pravé já
Cítím se chycen ve světě nekonečné lítosti
Navlečena podél a dál a dál
Tahle lítost je navlečená podél mého života
Z neúspěšných vztahů: oběti provedené
Dostáhl jsem dovnitř a proti svému vnitřnímu já
Abych znovu překonal strach
Abych zjistil jaká nemoc je hluboko v mé duši
Kam nemůžu vidět a odhalovat genetiku
Nutící mě být něco co nemůžu být
Persistence, relentless, futile, everyone will die alone.
Resistance, merciless, exile, everyone will die alone.
Can we get through this?
(I don't wanna die alone) can I see through this?
(I don't wanna live alone) reaching acceptance.
(I don't wanna live alone) accept existence:
Everyone will die alone.
Vytrvalost, neúprostnost, marnost, každý zemře sám
Vytrvalost, nemilosrdnost, exil, každý zemře sám
Dostaneme se přes tohle?
(Nechci zemřít sám) uvidím přes tohle?
(Nechci zemřít sám) dosahující přijetí
(Nechci zemřít sám) přijmi existenci
Každý zemře sám

Text pridala Lucipher69

Text opravil DevilDan

Video přidala Lucipher69

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.