Playlisty Akcie
Reklama

Erasing Your Existence - text, preklad

My love for you is nothing but a myth now
I have died over and over again
For these fucking emotions.
Sacrifice is what is bleeding my heart, why?
Won't you reveal your whole true self?
Reputation of lies, legitimate accusations of you
A testament to the strength
Of despise in an elaborate plan
To execute me through you.
Your face won't haunt my dreams
Your touch won't burn my skin
Your voice won't deafen my ears
Or belittle my being because now you're dead.
Má láska k tobě není nic, jen mýtus
Zemřel jsem znovu a znovu
Kvůli těmhle zkurveným emocím
Oběť je to pro co krvácí mé srdce, proč?
Nechceš ukázat celé své pravé já?
Pověst ze lží, legitimní obvinění
Svědectví síly
Z pohrdajícího komplikovaného plánu
Provedéno skrze tebe
Tvá tvář nevystraší mé sny
Tvůj dotek nespálí mou kůži
Tvůj hlas neohluší mé uši
Nebo nesníží mou bytost, protože teď jsi mrtvá
I'll remold this life from nothing
I will arise to a new plain of consciousness
Above your own pathetic life.
I've found a true place in this world.
I am stronger now, I am beyond all
Of your fake ambitions my soul burns
With the new found strength of solitude.
Now that I no longer drink from your well
I've grown stronger.
I AM stronger.
Now that my blood's free of your poison
Now that my heart's cut from your strings:
My pulse is harder.
I've grown harder.
You once said: I was your everything.
Now you're my nothing.
Přetvořím tento život z ničeho
Povstanu s novým vědomím
Nad tvůj vlastní ubohý život
Najdeš pravé místo na tomto světě
Teď jsem silnější, jsem za všemi
Tvými falešnými ambicemi, má duše hoří
S nově nalezenou sílou samoty
Teď když už dál nepiji z tvé studně
Zesílil jsem
JSEM silnější
Teď když je moje krev osvobozena od tvého jedu
Teď když mé srdce přeřezalo tvé nitě
Můj puls je těžší
Jsi obtížnější
Kdysi jsi řekla: Byla jsem tvým vším
Teď jsi nic

Text pridala Lucipher69

Text opravil DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.