Playlisty Pokec
Reklama

Revenge - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I think I, I think I finally found a way to forgive myself
From mistakes I made in my past
I think that's the first step, right?
You agree?
Myslím, myslím, že jsem konečně našel způsob, jak si odpustit
Chyby, kterých jsem se dopustil v minulosti
Myslím, že to je první krok, ne?
Souhlasíš?
I've dug two graves for us, my dear
Can't pretend that I was perfect, leaving you in fear
Oh man, what a world, the things I hear
If I could act on my revenge, then, oh, would I?
Some kill, some steal, some break your heart
And you thought that I would let it go and let you walk
Well, broken hearts, break bones, so break up fast
And I don't wanna let it go, so in my grave I'll rot
I've dug two graves for us, my dear
Can't pretend that I was perfect, leaving you in fear
Oh man, what a world, the things I hear
If I could act on my revenge, then, oh, would I?
Some kill, some steal, some break your heart
And you thought that I would let it go and let you walk
Well, broken hearts, break bones, so break up fast
And I don't wanna let it go, so in my grave I'll rot
Vykopal jsem pro nás dva hroby, má drahá
Nemůžu předstírat, že jsem byl perfektní, opustil tě ze strachu
Ah člověče, jaký to svět, ty věci co jsem slyšel
Kdybych mohl spáchat moji pomstu, pak, ah, udělal bych to?
Někteří vraždí, někteří kradou, někteří zlomí tvé srdce
A ty jsi myslela že to nechám plavat a nechám tě jít
Víš,zlomené srdce,zlomené kosti, tak se rozejdi rychle
A já to nechci nechat jít tak ve svém hrobě budu hnít
Vykopal jsem pro nás dva hroby, má drahá
Nemůžu předstírat, že jsem byl perfektní, opustil tě ze strachu
Ah člověče, jaký to svět, ty věci co jsem slyšel
Kdybych mohl spáchat moji pomstu, pak, ah, udělal bych to?
Někteří vraždí, někteří kradou, někteří zlomí tvé srdce
A ty jsi myslela že to nechám plavat a nechám tě jít
Víš,zlomené srdce,zlomené kosti, tak se rozejdi rychle
A já to nechci nechat jít tak ve svém hrobě budu hnít
In my grave, I'll rot
In my grave, I'll rot
In my grave, I'll rot
In my grave, I'll rot
In my grave, I'll rot
In my grave, I'll rot
In my grave, I'll rot
I'll rot, I'll rot, I'll rot
Is my pain your freedom?
Is all of my pain your freedom?
Enjoy...
Ve svém hrobě budu hnít
Ve svém hrobě budu hnít
Ve svém hrobě budu hnít
Ve svém hrobě budu hnít
Ve svém hrobě budu hnít
Ve svém hrobě budu hnít
Ve svém hrobě budu hnít
Ve svém hrobě budu hnít
Je moje bolest tvá svoboda?
Je všechna má bolest tvá svoboda?
Užij si to....

Text pridal DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal SaVerr2609

Preklad opravila AdwellKa

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.