Playlisty Pokec
Reklama

Strongest - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You sit there with that look on your face like you won
Like nothing that I say is gonna change how you feel now
You sit there and you tell me you fell outta love
And we are in your way so you just gotta leave now
And we just need to understand your reasons
And you are gonna justify this treason
By telling me the promises that we sworn ain't enough
Sedíš tam s pohľadom ako keby si vyhral
Ako keby nič čo poviem zmenilo to ako sa teraz cítiš
Sedíš tam a hovoríš mi, že už necítiš lásku
A mi ti stojíme v ceste takže len odídeš
A my len potrebujeme poznať tvoje dôvody
A ty budeš len ospravedlňovať túto zradu
Tým, že naše prísahy niesu dosť

So now you gonna be another person?
And how do I explain this shit to our son?
How'd you tell a toddler about a girlfriend?
Daddy's gone

Takže teraz budeš iný človek?
A ako vysvetlím túto hlúposť nášmu synovi?
Ako povieš batoľaťu o priateľke?
Ocko je preč

Well, I will be the strongest that he ever knew
And I will be there when he needs a love strong enough
Don't worry I will carry your share for us
No matter how bad the storm
I will be strongest that he ever knew
And we'll leave you alone

Takže, budem najsilnejšia akú kedy poznal
A budem tam keď bude potrebovať dosť silnú lásku
Neboj sa, postarám sa o tvoj podiel pre nás
Nezáleží na tom ako zlá bude búrka
Budem najsilnejšia akú kedy poznal
A my ťa opustíme

You sit there with your phone in your hands and you're hurt
You tell me that you feel like you lost me when he came
I'm sorry but I cannot connect with your words
'Cause right now what matters isn't yours but it is his name
And we just need to find another income
'Cause she wants you to help her with her own one
And you want me to tell me that what you've done is okay

Sedíš tam s telefónom v rukách a si zranený
Cítiš sa ako keby si ma stratil keď prišiel
Prepáč ale nerozumiem tomu čo hovoríš
Pretože práve teraz záleží na tom, že to nieje tvoje ale jeho meno
A my len potrebujeme násť ďalší príjem
Pretože chce aby si jej pomohol s jej vlastným
A chceš mi povedať, že to čo si spravil je v pohode

So now you gonna be another father?
And I will be a different kind of mother?
And you'd tell a toddler 'bout step brothers?
Daddy's strayed

Takže teraz budeš ďalší otec?
A ja budem iný druh matky?
A povieš svojmu batoľaťu o nevlastnom bratovi?
Otec sa stratil
Well, I will be the strongest that he ever knew
And I will be there when he needs a love strong enough
Don't worry I will carry your share for us
No matter how bad the storm
I will be strongest that he ever knew
And we'll leave you alone

Takže, budem najsilnejšia akú kedy poznal
A budem tam keď bude potrebovať dosť silnú lásku
Neboj sa, postarám sa o tvoj podiel pre nás
Nezáleží na tom ako zlá bude búrka
Budem najsilnejšia akú kedy poznal
A my ťa opustíme

Let's talk about family
Let's talk about family
Let's talk of the ties and the lies
And the love that we had in this family
Let's talk about honesty
You know nothing about honesty
I'll let go of your hands and our plans
And the chance that we had with this family

Poďme sa porozprávať o rodine
Poďme sa porozprávať o rodine
Rozprávajme o väzbách a klamstvách
A o láske čo sme mali v tejto rodine
Rozprávajme o poctivosti
Nevieš nič o poctivosti
Nechám tvoje ruky a naše plány
A šancu ktorú sme mali v tejto rodine

Well, I will be the strongest that he ever knew
And I will be there when he needs a love strong enough
Don't worry I will carry your share for us
No matter how bad the storm
I will be strongest that he ever knew
And we'll leave you alone
Oh na na, we'll leave you alone

Takže, budem najsilnejšia akú kedy poznal
A budem tam keď bude potrebovať dosť silnú lásku
Neboj sa, postarám sa o tvoj podiel pre nás
Nezáleží na tom ako zlá bude búrka
Budem najsilnejšia akú kedy poznal
A my ťa opustíme
Oh na na, opusíme ťa

Text pridal BURNandDIE

Video přidal BURNandDIE

Preklad pridal Hozik

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Hex - EP

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.