Playlisty Akcie
Reklama

Our Perfect Disease - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

We don't admit it but we never seen eye to eye
My hobby's moaning and yours is making money
It's always a shock when old friends pass by
But with you its no death in the family
Nepřiznáme to, ale nikdy jsme si nekoukali do očí
Můj koníčkem je vzdychání, tvůj je vydělávání peněz
Je to vždycky šok, když nás staří přátelé míjí
Ale s tebou to není žádná smrt v rodině
Lets not talk about hate when there's hell to pay
For my cowardice and your bad timing
We don't admit it but we never seen eye to eye
But it's not through a lack of trying
Nemluvme o nenávisti, když je ještě peklo třeba k zaplacení
Za mou zbabělost a tvé špatné načasování
Nepřiznáme to, ale nikdy jsme se neviděli z očí do očí
Ale není to kvůli nedostatku snahy
It was the perfect disease we had
Something to argue and scream about
Who do I see about contracting it back?
And locking it somewhere it can't get ripped out
It was the perfect disease we had
And its absence lies a painful fact
We all need someone to drive us mad
Byla to ta perfektní nemoc, kterou jsme měli
Něco k vzteku a řevu
Koho to vidím, že se zkouší dostat zpět?
A zamknout to někam, odkud to nikdo nemůže vytrhnout
Byla to ta perfektní nemoc, kterou jsme měli
A jeho absence, ukrývající bolestivý fakt
My všichni potřebujeme někoho, kvůli komu zešílíme
I didn't say it but you never were the honest type
You tried to fabricate a bedtime story
And now I miss those games we had of Jekyll and Hyde
Ever since the day that we parted company
Neřekl jsem to, ale tys nikdy nebyla ten upřímný typ
Pokusila ses vymyslet pohádku na dobrou noc
A teď mi chybí ty hry na Jekylla a Hydea
Od té doby, kdy jsme se rozešli
Don't send a helping hand
I need a battering ram
To beat the reasons that I miss you so sorely
We didn't say it but we never saw eye to eye
Now life is carefree and equally as boring
Nepodávej mi pomocnou ruku
Potřebuji beranidlo
Abych utloukl ty důvody, proč mi tak moc chybíš
Nepřiznáme to, ale nikdy jsme se neviděli z očí do očí
Teď je život bezstarostný a přesto nudný
It was the perfect disease we had
Something to argue and scream about
Who can I see about contracting it back?
And locking it somewhere it can't get ripped out
It was the perfect disease we had
And in its absence lies a painful fact
We all need someone to drive us mad
Byla to ta perfektní nemoc, kterou jsme měli
Něco k vzteku a řevu
Koho to vidím, že se zkouší dostat zpět?
A zamknout to někam, odkud to nikdo nemůže vytrhnout
Byla to ta perfektní nemoc, kterou jsme měli
A jeho absence, ukrývající bolestivý fakt
My všichni potřebujeme někoho, kvůli komu zešílíme
I need you in the tv
I need you on the train
I need you every single which way
I need you in the mirrors
I need you in my bed
I needed you to wreck my head
I need you in the tv
I need you on the train
I need you just to stand in my way
I need you in the mirrors
I need you in my bed
Potřebuju tě v televizi
Potřebuju tě ve vlaku
Potřebuju tě všemi způsoby
Potřebuju tě v zrcadlech
Potřebuju tě v mé posteli
Potřeboval jsem tě, abys mi popletla hlavu
Potřebuju tě v televizi
Potřebuju tě ve vlaku
Potřebuju tě, jen abys mi stála v cestě
Potřebuju tě v zrcadlech
Potřebuju tě v mé posteli
It was the perfect disease we had
Something to argue and scream about
Who can I see about contracting it back?
And locking it somewhere it can't get ripped out
It was the perfect disease we had
Byla to ta perfektní nemoc, kterou jsme měli
Něco k vzteku a řevu
Koho to vidím, že se zkouší dostat zpět?
A zamknout to někam, odkud to nikdo nemůže vytrhnout
Byla to ta perfektní nemoc, kterou jsme měli

Text pridal Nowes

Text opravila MiyuYoshioko

Video přidal obladi

Preklad pridala MiyuYoshioko

Preklad opravila Claire_Owl

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Our Perfect Disease EP

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.