Pokec Playlisty
Reklama

Fly Solo - text, preklad

playlist Playlist
[Wiz Khalifa - Chorus]
I had a dream that the whole World was staring at me
I woke up and wasn’t no one there(wasn't no one there), yeah eh eaah
same song to a different beat
cause really sometimes I feel like I’m the only one there
I guess nobody cares, hey
but everythings good until it goes bad
and your gonna tell all the people about the fun you used to have
it hurts when it don’t last
no easy way saying bye
so I’mma spread my wings and head for the sky
and I fly solo
I fly solo
and I fly solo
and I fly solo
and I…
Měl jsem sen, že na mě zíral celý svět
Probudil jsem se a nikdo tu nebyl, yeah eh eaah
Stejná skladba do jiného rytmu
protože někdy mám pocit, že jsem tam jen jeden
Myslím, že nikoho nezajímám, hey
ale všechno je dobré dokud nepříjde to špatné
a ty jsi řekla všem lidem o zábavě, kterou jsi mívala
bolí to, když to nevydrží
není jednoduchý způsob, jak říct sbohem
takže roztáhnu moje křídla a mysl v nebi
a letím sólo
letím sólo
a letím sólo
a letím sólo
a já ...
[Wiz Khalifa - Verse 1]
I’m tired of being tired
and dealing with your BS,
all the while supplying
the money for your request
without me you’re a dime
but with me you’re a buck fifty, haha
I can get another one quickly
but I’d rather wade it out
take the broken pieces try and fix it
or you could let your pride over weigh the right decision
and I’ll be in the sky you can pay your boy a visit
ha
[Wiz Khalifa - Verse 1]
Jsem unavený z únavy
a zacházím s tvým/tvou BS,
vše při dodávání
Peníze na Vaše přání
beze mě jsi desetník
ale se mnou jsi padesát babek, haha
Můžu dostat jednu další rychle
ale raději se budu brodit venku
vem ty rozbyté dílky, zkus a zpevni je
nebo si můžeš nechat svou hrdost nad váhou správného rozhodnutí
a já budu v nebi, ty můžeš platit návštěvu tvého kluka ha
[Wiz Khalifa - Chorus] [Wiz Khalifa - Chorus]
[Wiz Khalifa - Verse 2]
Remember what you said
but what you say to me aint guaranteed to always be the Gospel
I was doing good way before I met you
now you’re off the set
and I’mma let you see the show go on without you
take a bow…think about it
and hopefully we could be friends but I really doubt it
see you be catching feeling’s now and I be catching planes
the story of my life, you’re just another page,
[Wiz Khalifa - Verse 2]
Pamatuješ, co jsi řelka
ale co jsi mi řeka, mi neručí být vždy evangeliem
Dělal jsem dobrý způsob,předtím, než jsem tě potkal
te'd jsi pryč
Nechal jsem prohlédnout výstavu bez tebe, beru luk....přemýšlím o tom
a doufám, že bychom mohli být kamarádi, ale opravdu pochybuji
vidíš, jsi chycena te'd pocity a já jsem chycen plány
Příběh mého života, jsi jen další stránka,
[Chorus 2]
but everythings good until it goes bad
and your gonna tell all the people about the fun you used to have
it hurts when it don’t last
no easy way saying bye
so I’mma spread my wings and head for the sky
and I fly solo
I fly solo
and I fly solo
and I fly solo
and I…
[Chorus 2]
ale všechno je dobré dokud nepříjde to špatné
a ty jsi řekla všem lidem o zábavě, kterou jsi mívala
bolí to, když to nevydrží
není jednoduchý způsob, jak říct sbohem
takže roztáhnu moje křídla a mysl v nebi
a letím sólo
letím sólo
a letím sólo
a letím sólo
a já ...
[Outro]
I had a dream that the whole World was staring at me
I woke up and wasn’t no one there (wasn't no one there)
yeah eh eaah
[End]
[Outro]
Měl jsem sen, že na mě zíral celý svět (zírá na mě)
Probudil jsem se a nikdo tu nebyl (nikdo tu)
yeah eh eaah
[Konec]
Wow, this is a real smooth track from Wiz. It’s almost B.o.B-esque! I’m riding with Wiz and I can’t wait for his album to come out. I seem to be able to relate to this track right now. Can’t stop playing it… Wow, to je skutečně hladký track od Wiz. Je to skoro B.o.B-esque! Jsem na koni s Wiz a nemůžu se dočkat až vyjde jeho album. Zdá se mi, že je schopen vytvořit si vztah k této trati právě teď. Nemůže přestat hrát to ...
If I messed up any lyrics drop the corrections in the comments. Pokud jsem zpackal všechny texty drop opravy v komentářích.
Let me know what you think of Fly Solo? Dejte mi vědět, co si myslíte o létání sólo?

Text pridal a1capo

Text opravil Jundis

Video přidal a1capo

Preklad pridala Moncicka

Preklad opravil Jundis

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.