Playlisty Pokec
Reklama

Let Her Go (Passenger cover) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
Dreams come slow and they go so fast
Zíráš na dno své sklenice
Doufáš, že jednoho dne tvůj sen vyjde
Sny přichází pomalu a odchází tak rychle
You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies
Vidíš ji, když zavřeš oči
Možná jednoho dne pochopíš, proč
Vše, čeho se dotkneš bezpochyby umírá
But you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Ale ty pouze potřebuješ světlo, když skomírá
Jen ti chybí slunce, když začíná sněžit
Jen víš, že ji miluješ, když jí necháváš jít
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missin' home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
Jen potřebuješ vědět, že jsi byl nahoře když ses cítil dole
Jen nesnášíš cestu, když ti chybí domov
Jen víš, že jí miluješ, když jí necháváš jít
A ty jí necháváš jít
Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
'Cause love comes slow and it goes so fast
Ve tmě zíráš na strop
Stejný prázdný pocit ve tvém srdci
Protože láska přichází pomalu a odchází tak rychle
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
'Cause you loved her too much
And you dived too deep
No, vidíš ji, když usínáš
Ale nikdy ne tak, že by ses jí dotkl nebo že by zůstala
Protože ji miluješ až příliš
A potopil ses příliš hluboko
´Cause you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Protože ty pouze potřebuješ světlo, když skomírá
Jen ti chybí slunce, když začíná sněžit
Jen víš, že ji miluješ, když jí necháváš jít
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missin' home
Only know you love her when you let her go
Jen potřebuješ vědět, že jsi byl nahoře když ses cítil dole
Jen nesnášíš cestu, když ti chybí domov
Jen víš, že jí miluješ, když jí necháváš jít

And you let her go, no
And you let her go, no
Well you let her go, no
Oh, you let her go, no
A ty ji necháváš jít, ne
A ty ji necháváš jít, ne
No, necháváš ji jít, ne
Oh, necháváš ji jít, ne
That you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Že pouze potřebuješ světlo, když skomírá
Jen ti chybí slunce, když začíná sněžit
Jen víš, že ji miluješ, když jí necháváš jít
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missin' home
Only know you love her when you let her go
Jen potřebuješ vědět, že jsi byl nahoře když ses cítil dole
Jen nesnášíš cestu, když ti chybí domov
Jen víš, že jí miluješ, když jí necháváš jít
And you let her go, no
And you let her go, no
When you let her go
A ty ji necháváš jít, ne
A ty ji necháváš jít, ne
Když ji necháváš jít

Text pridala Marta-S

Videa přidali Marta-S, WT-Sharon74

Preklad pridala Marta-S

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.