Playlisty Pokec
Reklama

Jillian - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've been dreaming for so long,
to find a meaning to understand.
The secret of life,
why am I here to try again?
Snila jsem už moc dlouho,
abych našla význam a porozuměla.
Tajemství života,
proč jsem tady, abych to znovu zkoušela?
Will I always, will you always
see the truth when it stares you in the face?
Will I ever, will I never free myself
by breaking these chains?
Uvidím vždycky, uvidíš vždycky
pravdu, když ti bude zírat do obličeje?
Osvobodím se někdy nebo se nikdy neosvobodím,
když zlomím tahle pouta?
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back, it's my fault.
Your destiny is forlorn,
have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.
Dala bych své srdce, dala bych svou duši.
Vrátila bych to, je to má chyba.
Tvůj osud je beznadějný,
musím žít, dokud to nebude napraveno.
Dala bych své srdce, dala bych svou duši.
Vrátila bych to a pak už se konečně budu ubírat svou cestou.
I've been living for so long,
many seasons have passed me by.
I've seen kingdoms through ages
rise and fall, I've seen it all.
Žila jsem už tak dlouho,
mnoho roků mě míjelo.
Viděla jsem mnoho království,
vzestupy a pády, viděla jsem to všechno.
I've seen the horror, I've seen the wonders
happening just in front of my eyes.
Will I ever, will I never free myself by making it right?
Viděla jsem hrůzu, viděla jsem zázraky,
jež se děly přímo před mýma očima.
Osvobodím se někdy nebo se nikdy neosvobodím,
když budu dělat dobro?
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back, it's my fault.
Your destiny is forlorn,
have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.
Dala bych své srdce, dala bych svou duši.
Vrátila bych to, je to má chyba.
Tvůj osud je beznadějný,
musím žít, dokud to nebude napraveno.
Dala bych své srdce, dala bych svou duši.
Vrátila bych to a pak už se konečně budu ubírat svou cestou.
Jillian our dream ended long ago.
All our stories and all our glory I held so dear.
We won't be together
for ever and ever, no more tears.
I'll always be here until the end.
Jillian, náš sen skončil už dávno.
Všechny naše příběhy a slávu jsem brala tak vážně.
Nemůžeme být spolu
navždy, už žádné slzy.
Já tady vždycky budu až do konce.
Jillian, no more tears.
Jillian, no more tears.
Jillian, už žádné slzy.
Jillian, už žádné slzy.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back, it's my fault.
Your destiny is forlorn,
have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.
Dala bych své srdce, dala bych svou duši.
Vrátila bych to, je to má chyba.
Tvůj osud je beznadějný,
musím žít, dokud to nebude napraveno.
Dala bych své srdce, dala bych svou duši.
Vrátila bych to a pak už se konečně budu ubírat svou cestou.

Text pridal iKoulee

Videa přidala WT-Sharon74

Preklad pridala WTheart

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.