Playlisty Pokec
Reklama

Covered By Roses - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I feel my heart explode to particles
Love is always here and I told you so
Restless in dreams, love carved in stone
This rhapsody of life, in a way, I guess we all know it
Cítím, jak mé srdce vybuchuje na částečky
Láska je tu vždy a já ti to říkala
Nedočkavá ve snech, láska vytesaná v kameni
Tuhle rapsodii života, jistým způsobem, myslím, že ji všichni známe
Hand in hand we stand while we watch you flow
Heaven can you help us, where we can't go
Ruku v ruce stojíme, když pozorujeme, jak proudíš
Nebe, můžeš nám pomoci, ne, nemůžeme jít
Covered by roses
When this dance is over
We all know our beauty will die
Zakrytá růžemi
Když tenhle tanec skončí
Všichni víme, že naše kráse zemře
The choirs have awoken
Left no words unspoken
Remember you as long as I can
Sbory se probudily
Nenech žádná slova nevyřčená
Zapamatuji si tě tak dlouho, jak budu moci
Hold you in my arms all night
And spill the wine until the end
We all have our place in time
Need to live every moment
Držím tě ve svém objetí celou noc
A rozlévám víno až do konce
Všichni máme své místo v čase
Musíme žít každým okamžikem
We built our castles high, turned our dreams to gold
We took the blows with pride, went through it all
The dawn is closing in, new tales are told
This rhapsody of life, in a way, I guess we all know
Vybudovali jsme si vysoké zámky, změnili naše sny na zlato
Přijali jsme rány s hrdostí, prošli si tím vším
Svítání se blíží, nové příběhy se vypráví
Tuhle rapsodii života, jistým způsobem, všichni známe
Covered by roses
When this dance is over
We all know our beauty will die
Zakrytá růžemi
Když tenhle tanec skončí
Všichni víme, že naše kráse zemře
The choirs have awoken
Left no words unspoken
Remember you as long as I can
Sbory se probudily
Nenech žádná slova nevyřčená
Zapamatuji si tě tak dlouho, jak budu moci
Hold you in my arms all night
And spill the wine until the end
We all have our place in time
Need to live every moment
Držím tě ve svém objetí celou noc
A rozlévám víno až do konce
Všichni máme své místo v čase
Musíme žít každým okamžikem
For all we are is falling stars in the night
A blinding light raging down from the sky
The rise and fall, the rhapsody of our lives
It's all we are and know
We've got to let go
Protože vše, co jsme, jsou padající hvězdy v noci
Oslepující světlo běsnící dolů z oblohy
Vzestup a pád, rapsodie našich životů
Je to vše, co jsme, a víme
Musíme nechat jít
She dwells with beauty
Beauty that must die
And joy, whose hand is ever at his lips
His soul shall taste the sadness of her might
And be among her cloudy trophies hung
Přebývá s krásou,
Krásou která musí umřít
a radostí, jehož rukou je vždy na jejích rtech
Jeho duše by měla ochutnat smutek její moci
A být pověšena mezi jejími mračnými trofeji
Covered by, Covered by..
Covered by roses
When this dance is over
We all know our beauty will die
Zakrytá, zakrytá..
Zakrytá růžemi
Když tenhle tanec skončí
Všichni víme, že naše kráse zemře
The choirs have awoken
Left no words unspoken
Remember you as long as I can
Sbory se probudily
Nenech žádná slova nevyřčená
Zapamatuji si tě tak dlouho, jak budu moci
Hold you in my arms all night
And spill the wine until the end
We all have our place in time
Need to live every moment
Držím tě ve svém objetí celou noc
A rozlévám víno až do konce
Všichni máme své místo v čase
Musíme žít každým okamžikem

Text pridala KleinerEngel

Text opravila WT-Sharon74

Videa přidali M-Caroline, WT-Sharon74

Preklad pridala WTheart

Preklad opravila WT-Sharon74

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.