Pokec Playlisty
Reklama

Fuck Me Pumps - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When you walk in the bar,
And you dressed like a star,
Rockin' your F me pumps.
Když vcházíš do baru,
oblečená jako hvězda,
říkáš to své "Oš**ej Mě".
And the men notice you,
With your Gucci bag crew,
Can't tell who he's lookin' to.
A muži si tě všimnou,
s tvojí partou s kabelkama Gucci,
Těžko říct, na koho se dívá
Cuz you all look the same,
Everyone knows your name,
And that's you whole claim to fame.
Protože všechny vypadáte stejně,
Každý zná tvé jméno
a to je celý tvůj nárok na slávu.
Never miss a night,
Cuz your dream in life,
Is to be a footballers wife.
You don't like players,
That's what you say-a,
But you really wouldn't mind a millionaire.
Nikdy jsi nepromeškala žádnou noc,
protože tvůj životní sen,
je být manželkou fotbalisty.
Nemáš ráda hráče
To je to, co říkáš,
ale opravdu by ti nevadil milionář.
You don't like ballers,
They don't do nothing for ya,
But you'd love a rich man six foot two or taller.
Nemáš ráda basketbalisty,
nic pro tebe neudělají,
ale chtěla bys bohatého muže, aspoň metr devadesát vysokého
You're more than a fan,
Lookin' for a man,
But you end up with one-nights-stands.
Jsi více než fanoušek,
hledající muže,
Ale skončíš s láskou na jednu noc.
He could be your whole life,
If you got past one night,
But that part never goes right.
Mohl by být tvůj celý život,
Pokud byste se dostali přes první noc
Ale tahle část se nikdy nepodaří.
In the morning you're vexed,
He's onto the next,
And you didn't even get no taste.
Ráno se trápíš
On šel za jinou
A tobě nezůstala ani žádná chuť.
Don't be too upset,
If they call you a skank,
Cuz like the news everyday you get pressed.
Nerozčiluj se
Pokud ti říkají děvko
protože jako noviny se každý den lisuješ.
You don't like players,
That's what you say-a,
But you really wouldn't mind a millionaire.
Nemáš ráda hráče
To je to, co říkáš,
ale opravdu by ti nevadil milionář.
Or them big ballers,
Don't do nothing for ya.
But you'd love a rich man six foot two or taller,
A nebo ti velcí basketbalisti,
kteří pro tebe nic neudělají,
ale chtěla bys bohatého muže, aspoň metr devadesát vysokého
You can't sit down right,
Cuz you jeans are too tight,
And your lucky its ladies night.
Nemůžeš sedět rovně,
protože máš moc těsné džíny
A máš štěstí, že dnes je noc žen
With your big empty purse,
Every week it gets worse,
At least your breasts cost more than hers.
S tvojí velkou prázdnou peněženkou,
a každý týden je to horší,
Ale alespoň tvoje prsa stály víc než ty její.
So you did Miami,
Cuz you got there for free,
But somehow you missed the plane.
Takže jsi se dostala do Miami,
protože jsi se tam dostala zdarma,
Ale nějakým způsobem jsi zmeškala letadlo.
You did too much E,
Met somebody,
And spent the night getting caned.
Dala sis moc extáze,
Někoho jsi potkala
A strávila jsi noc tím, že ses nechala vyhazovat.
Without girls like you,
There'd be no fun,
We'd go to the club and not see anyone.
Bez holek jako jsi ty,
by tu nebyla žádná sranda,
šli bychom do klubu a nikoho tam neviděli.
Without girls like you,
There's no nightlife,
All those men just go home to their wives.
Bez holek jako jsi ty,
by nebyl žádný noční život,
všichni ti muži by šli domů za svými manželkami.
Don't be mad at me,
Cuz you're pushing thirty,
And your old tricks no longer work.
Nebuď na mě naštvaná,
protože ti táhne na třicet
A tvoje staré triky už nefungují.
You should have known from the job,
That you always get dumped,
So dust off your fuck me pumps
Měla by jsi už z práce vědět,
že tě stejně vždy odloží na smetiště,
Takže si opraš svoje "Oš**ej Mě"

Text pridala 0Anet0

Videa přidali Mell1, miichaaeelaa

Preklad pridala annmm

Preklad opravila SuperSonic

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.