Pokec Playlisty
Reklama

Mixed Signals - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I tried your number at 9 but to no avail
Tried again at 11 got sent straight to voicemail
You said you needed a calm quiet night alone
But that don’t explain why you’re not picking up the phone
Zkoušel jsem ti v 9 volat, ale žádná odezva
Zkusil jsem to v 11 znovu a byl jsem přesunut do hlasové schránky
Řekla jsi, že potřebuješ klidnou noc osamotě
Ale to nevysvětluje, proč nezvedáš telefon
Now I’m driving through the city like a bullet in my seat
And i hold my breath when i hit your street
You were restless when you told me everything was alright
A quiet night alone
If nothing is wrong
How come you’re not home
Jedu městem jako kulka v mém sedadle
Zadržuji dech, když míjím tvou ulici
Byla jsi neklidná, když jsi mi řekla, že je všechno v pořádku
Tichá noc osamotě
Pokud je všechno v pořádku
Tak proč nejsi doma
And it's almost 3AM
When you decide to show
You gonna tell me where you've been
Don’t spare me the details i wanna know
What does he look like, what does he talk like
Thought you wanted to make this work
But you’re sending me mixed signals
Když jsou skoro 3 ráno
A ty se rozhodneš ukázat
Řekneš mi, kde jsi byla?
Nešetři mě těch detailů, které chci vědět
Jak vypadá? Jak mluví?
Myslel jsem, že jsi chtěla, aby nám to vyšlo
Ale dáváš mi smíšené signály
With lowered emotion you greet me and I’m overcome
Cause you’re body language is speaking in another tongue
Se sníženými city mě pozdravíš a já jsem překonaný
Protože tvoje řeč těla mluví jiným jazykem
First you tell me that you needed some excitement in your life
Then you grab the handle and turn the knife
Accusations of obsessive misbehavior like we ain’t been down to hell and back
And made untrue
I thought that was you
Nejdříve mi řekneš, že potřebuješ nějaké to vzrušení v životě
A potom vezmeš rukojeť a otočíš nože
Obvinění z obsesivního chování jako kdybychom neprocházeli peklem
A nebyli nepravdiví
Myslel jsem, že jsi to ty
And it's almost 3AM
When you decide to show
You gonna tell me where you've been
Don’t spare me the details i wanna know
What does he look like what does he talk like
Thought you wanted to make this work
But you’re sending me mixed signals
A jsou skoro 3 ráno
A ty se rozhodneš ukázat
Řekneš mi, kde jsi byla?
Nešetři mě těch detailů, které chci vědět
Jak vypadá? Jak mluví?
Myslel jsem, že jsi chtěla, aby nám to vyšlo
Ale dáváš mi smíšené signály
And in the dusk we fall apart
The suns got his elbow in the ribcage of town
I’m breaking down
A v šeru se rozpadáme
Slunce má lokty v hrudi města
A já se hroutím
And it's almost 3AM when you decide to show
You gonna tell me where you've been
Don’t sugar-coat it girl I want the blow-by-blow
What does he look like what does he talk like
Thought you wanted to make this work
But you’re sending me mixed signals
A jsou skoro 3 ráno
A ty se rozhodneš ukázat
Řekneš mi, kde jsi byla?
Holka, neokecávej to, chci každý detail
Jak vypadá, jak mluví
Myslel jsem, že jsi chtěla, aby nám to vyšlo
Ale dáváš mi smíšené signály
Yeah you’re sending me mixed signals Jo, dáváš mi smíšené signály
Darling, darling believe me
Know that, no you don’t need me
Break up, you know it won’t please me
Sweetheart, let me down easy
Cut me loose, baby don’t tease me
Oh lord, let me down easy
You’re sending me mixed signals
Zlato, zlato, věř mi
Vím, že mě nepotřebuješ
Tak to ukonči, víš, že mě to nepotěší
Zlato, zklam mě, ale ať mě to nebolí
Odstřihni mě, zlato, nedráždi mě
Bože, zklam mě, ale ať mě to nebolí
Dáváš mi smíšené signály

Text pridala adzedan13

Videa přidala adzedan13

Preklad pridala adzedan13

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.