Playlisty Pokec
Reklama

...well, better than the alternative. - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Pink lemonade on autumn bomber coats
Peter Pan collars, but my daughter’s growing up
She’s gonna be a lot like me
But I don’t wanna be at all like me
Oh, yellow buzz-cuts, pulling out stingers
You’re telling me I’m holding up eleven fingers
And stranger things than death can happen
To lab rat girls and pretty white rabbits
Ružová limonáda na jesenných bomberoch
Peter Pan golierie, ale moja dcéra rastie
Bude veľmi ako ja
Ale ja vôbec nechcem byť ako ja
Ach, žlté krátke strihy, vyťahovanie žihadiel
Hovoríš mi, že ukazujem jedenásť prstov
A čudnejšie veci než smrť sa môžu stať
Laboratórnym potkaním dievčatám a pekným bielym králikom

But everybody knows that, nobody knows that
Everybody’s in on everybody’s business
This isn’t my first Christmas
I know mistletoe when I see it

Ale každý vie, že to nikto to nevie
Každý sa stará do vecí toho druhého
Toto nie sú moje prvé Vianoce
Spoznám imelo, keď ho vidím
Baby, could you play along with me?
Baby, would that be alright with you?
And when we find out what’s wrong with me
Could you tell me how I’m right for you?
Baby, could you play along with me?
Baby, would that be alright with you?
And when we find out what’s wrong with me
Could you tell me how, could you tell me how and if I’m still pretty?
Zlatko, mohla by si sa so mnou hrať?
Zlatko, bola by si s tým v poriadku?
A keď zistíme, čo mi je
Môžeš mi povedať, ako som pre teba ten pravý?
Zlatko, mohla by si sa so mnou hrať?
Zlatko, bola by si s tým v poriadku?
A keď zistíme, čo mi je
Mohla by si mi povedať ako, mohla by si mi povedať, ako a či som stále pekný?

Cigarette burns, laugh lines, wide dimples
If they could see the future back when times were simple
Would they kiss your cheek or yank the bandage off
Let you speak or take advantage of how
If everyone’s sick, well then, nobody can catch it
And if everybody’s different, how could anybody match?
And we’re looking through the pockets of the hand-me-downs we laid out
Wondering if we’ll fit into the yesterdays we played out

Cigaretové popáleniny, linky smiechu, široké jamky
Keby mohli vidieť budúcnosť, keď časy boli jednoduché
Pobozkali by ťa na líce alebo stiahli obväz
Nechali ťa hovoriť alebo využili by ako
Ak sú všetci chorí, potom to nikto nemôže chytiť
A ak je každý iný, ako sa môže niekto zhodovať?
A pozeráme sa cez vrecká predtým nosených vecí, ktoré sme rozložili
Zaujímalo by ma, či sa zmestíme do včerajších dní, ktoré sme odohrali

Everybody knows that, nobody knows that
Everybody’s all up in my god damn business
This isn’t my first kiss, its better to be lost than loved, now, isn’t it?
Každý vie, že to nikto to nevie
Všetci sa starajú do mojich zasraných vecí
Toto nie je môj prvý bozk, je lepšie stratiť sa ako milovať, však?

Baby, could you play along with me?
Baby, would that be alright with you?
And when we find out what’s wrong with me
Could you tell me how I’m right for you?
Baby, could you play along with me?
Baby, would that be alright with you?
And when we find out what’s wrong with me
Could you tell me how, could you tell me how and if I’m still pretty?

Zlatko, mohla by si sa so mnou hrať?
Zlatko, bola by si s tým v poriadku?
A keď zistíme, čo mi je
Môžeš mi povedať, ako som pre teba ten pravý?
Zlatko, mohla by si sa so mnou hrať?
Zlatko, bola by si s tým v poriadku?
A keď zistíme, čo mi je
Mohla by si mi povedať ako, mohla by si mi povedať, ako a či som stále pekný?
(You can stop growing up, but you can't grow down
Either way you're gonna wonder 'til you're done and underground
You can stop growing up, but you can't grow down
Either way you're gonna wonder 'til you're done and underground)
(Môžeš prestať rásť, ale nemôžeš rásť dole
V každom prípade sa budeš čudovať, kým neskončíš v podzemí
Môžeš prestať rásť, ale nemôžeš rásť dole
V každom prípade sa budeš čudovať, kým neskončíš v podzemí)
Walking bikes home with a scraped-knee, sunset smudged across your brow
Warmer tears than you’ve grown used to since then
A toast to the nosebleed seats and the big dream sequence where you’re found
Guilty of your innocence and gently sent right back to bed
Everybody knows that, nobody knows that
Everybody’s all up in my motherfucking business
This isn’t my first anything
This isn’t my first anything
Everybody knows that, nobody knows that
Everybody’s in on everybody’s business
This isn’t my first lyric
I know exactly how I should finish it
Chodíš popri bicykli domov s odretým kolenom a západom slnka rozmazaným po čele
Teplejšie slzy, než na aké si si odvtedy zvykla
Prípitok do sedadiel s krvácaním z nosa a veľká snová sekvencia, kde ťa nájdu
Vinná za svoju nevinnosť a jemne poslaná späť do postele
Každý vie, že to nikto nevie
Všetci sa starajú do mojich skurvených vecí
Toto nie je moje prvé nič
Toto nie je moje prvé nič
Každý vie, že to nikto nevie
Každý sa stará do vecí toho druhého
Toto nie je môj prvý text
Presne viem, ako ho mám ukončiť

Baby, could you play along with me?
Baby, would that be alright with you?
And when we find out what’s wrong with me
Could you tell me how I’m right for you?
Baby, could you play along with me?
Baby, would that be alright with you?
After all of that's been done to me, could you tell me how, could you tell me how, could you tell me

Zlatko, mohla by si sa so mnou hrať?
Zlatko, bola by si s tým v poriadku?
A keď zistíme, čo mi je
Môžeš mi povedať, ako som pre teba ten pravý?
Zlatko, mohla by si sa so mnou hrať?
Zlatko, bola by si s tým v poriadku?
Po tom všetkom, čo mi bolo urobené, mohla by si mi povedať ako, mohla by si mi povedať ako, mohla by si mi povedať
What’s so wrong about what’s wrong with me?
I’m just trying to do what’s right by you
What’s so wrong about what’s wrong with me?
Oh, I’m just trying to do what’s right by you
Baby, could you play along with me?
Baby, would that be alright with you?
After all of that's been done with me
Could you tell me how, could you tell me how
Could you tell me how?
Čo je také zlé na tom, čo je so mnou?
Len sa snažím robiť to, čo je podľa teba správne
Čo je také zlé na tom, čo je so mnou?
Oh, len sa snažím robiť to, čo je podľa teba správne
Zlatko, mohla by si sa so mnou hrať?
Zlatko, bola by si s tým v poriadku?
Po tom všetkom, čo mi bolo urobené, mohla by si mi povedať ako, mohla by si mi povedať ako, mohla by si mi povedať
Mohli by ste mi povedať ako?

Text pridala venorica

Video přidal HornyMetal

Preklad pridal HornyMetal

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.