Playlisty Pokec
Reklama

Um, it's Kind of a Lot - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I'm afraid of leaving my house
I'm afraid of dying of cancer
I'm afraid of black Sedans, white vans, and computers
I'm afraid of losing my mind
I'm afraid of windows and airplanes
I'm afraid of my past, my fans, and my future
Bojím sa opustiť svoj dom
Bojím sa, že zomriem na rakovinu
Bojím sa čiernych sedanov, bielych dodávok a počítačov
Bojím sa, že prídem o rozum
Bojím sa okien a lietadiel
Bojím sa o svoju minulosť, fanúšikov a budúcnosť
But I've never been afraid of no one breaking my heart
It's not like I'm 'bout to fall and cut my throat on the shards
And I'm afraid of damn near everything
All my life's a panic trip, a rocketship to planet schizoid
Hold me like a tourniquet, and I'll you, like an iron maiden
I've grown used to fear
But no, not to you yet, my dear
Ale nikdy som sa nebál, že mi nikto nezlomí srdce
Nieže by som mal spadnúť a podrezať si hrdlo na črepinách
A bojím sa takmer všetkého
Celý môj život je panický výlet, raketová loď na planétu schizoid
Drž ma ako škrtidlo a ja ťa teba, ako železnú pannu
Na strach som si už zvykol
Ale nie, tebe ešte nie, drahá

Oh, I love you so much it scares me half to death
I'm not used to this, how did it happen, baby?
Oh, I love you so much it scares me half to death
The other half, I guess I'm giving to you
Oh, baby

Oh, milujem ťa tak veľmi, že ma to na smrť desí
Nie som na to zvyknutý, ako sa to stalo, zlatko?
Oh, milujem ťa tak veľmi, že ma to na smrť desí
Druhú polovicu teda dávam tebe
Oh, zlatko

Oh, I'm afraid that you'll change your mind
I'm afraid there's somebody better
I'm afraid of four-letter words, like "love", "for", and "ever"
(Or whatever)
And I'm afraid you'll notice all my flaws
I'm afraid you already have, obviously
And I'm afraid I'll come on too strong, hold you too tight, and scare you too

Oh, obávam sa, že zmeníš názor
Obávam sa, že je tu niekto lepší
Bojím sa slov so štyrmi písmenami, ako „láska“, "na" a „vždy“
(Alebo tak niečo)
A obávam sa, že si všimneš všetky moje nedostatky
Obávam sa, že už si si ich všimla
A bojím sa, že budem príliš tlačiť, budem ťa držať príliš pevne a tiež ťa vystraším

But I never been afraid to wear my heart on my sleeve
At least to prove I'm weak, and if you cut me, I'll bleed
Oh, could you be the light my X-rays need?
All my life's a Duchovny role
Oh, Gillian, you won't believe this
Spit me out, you don't know where I've been
Hold me at claw's length, baby
I'm not used to fear of losing something I hold dear

Ale nikdy som sa nebál nosiť srdce na rukáve
Aspoň dokázať, že som slabý, a ak ma podrežeš, vykrvácam
Oh, mohli by ste byť svetlom, ktoré moje röntgenové lúče potrebujú?
Celý môj život je rola Duchovny
Oh, Gillian, tomu neuveríš
Vypľuj ma, nevieš kde som bol
Drž ma na dĺžku pazúrov, zlato
Nezvyknem sa báť, že stratím niečo, čo mi je drahé

Oh, I love you so much it scares me half to death
I'm not used to this, how did it happen, baby?
I love you so much it scares me half to death
The other half I guess I'm giving to you
Oh, baby

Oh, milujem ťa tak veľmi, že ma to na smrť desí
Nie som na to zvyknutý, ako sa to stalo, zlatko?
Oh, milujem ťa tak veľmi, že ma to na smrť desí
Druhú polovicu teda dávam tebe
Oh, zlatko

I'll twist my words, a clever turn of phrase
Sorry, darling, please excuse my constant need to self-aggrandize
Coddling my narcissism, M.A.D., come ride my A-bomb
While I beg you to say I'm okay
So here's one last lyric to sum up these thoughts I struggled to come up with
To make me sound deep and smart, and then I promise I'll shut up
Wait, let me think, hold on, I got this
Anything but "I'm in love with you"

Prekrútim slová, šikovná fráza
Prepáč, miláčik, prosím ospravedlň moju neustálu potrebu vychvaľovať sa
Rozmaznávať môj narcizmus, M.A.D., poď si zajazdiť na mojej A-bombe
Zatiaľ čo ťa budem prosiť, aby si povedala, že som v poriadku
Takže tu je posledný text na zhrnutie týchto myšlienok, s ktoré som sa snažil vymyslieť
Aby som znel hlboko a inteligentne, a potom sľubujem, že budem ticho
Počkaj, nechaj ma premýšľať, počkaj, už to mám
Čokoľvek iné ako "som do teba zamilovaný"

I love you so much it scares me half to death
How should I put this, how did this happen, baby?
Oh, I love you so much it scares me half to death
The other half I guess I'm giving to you
Oh, baby

Oh, milujem ťa tak veľmi, že ma to na smrť desí
Nie som na to zvyknutý, ako sa to stalo, zlatko?
Oh, milujem ťa tak veľmi, že ma to na smrť desí
Druhú polovicu teda dávam tebe
Oh, zlatko
(Uhh, I mean, it's kind of a lot...) (Uhh, myslím, je toho trochu veľa...)

Text pridala amftl

Video přidala amftl

Preklad pridal HornyMetal

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.