Playlisty Pokec
Reklama

Front Street - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

"Quick while she turns her back, slip it in""Rýchlo, kým sa otočí chrbtom, zasuň to dnu."

I’m in a meat-pack plant by the gutterside
A slaughterhouse apartment with a slice of lime
I’m cruisin’ with the bruisers, boozin’, I’ll be a suitor, losing my mind
Because there’s nothing to find
The fetid stench of bad intentions hangs in the sweat
I’m in a sauna hot with drama, and I’m tryin’ to forget
All the masochistic rapture missteps
Imminent pleasure’s ready to cut to the bone
[Pre-Chorus]
You said, “Let loose,” but now you’re lost
While I tied my boots like a tightrope noose
The problem chased the taste of the cause
While the evidence supports the truth, is 80 enough proof for you?

Som v mäsokombináte pri odkvape
Zabíjačkový byt s plátkom limetky
Plavím sa s modrinami, chlastám, budem nápadník, strácam rozum
Pretože tu nič nie je
Smradľavý zápach zlých úmyslov visí v pote
Som v saune rozpálenej drámou a snažím sa zabudnúť
Všetky tie masochistické prešľapy
Bezprostredné potešenie je pripravené na rezanie až na kosť
[Pre-refrén]
Povedal si si: „Uvoľni sa,“ ale teraz si stratený
Kým som si viazal čižmy ako povrazovú slučku
Problém prenasledoval chuť kauzy
Hoci dôkazy podporujú pravdu, je pre teba blahobyt dostatočný dôkaz?

Here’s to my lady, and I’m coming inside
Drink to me, baby, and what’s left of what’s right
It’s easier to use and lose than never to have used you
On a fucked up Saturday night
Good times on Front Street

Tu je moja pani a ja prichádzam dovnútra
Pripi si na mňa, zlato, a to, čo zostalo z toho, čo je správne
Je jednoduchšie použiť a stratiť, ako nikdy nepoužiť teba
V posratú sobotu večer
Dobré časy na Prednej Ulici

Loose lips sink ships, but captain, will you go down?
Float your boat 'til overboard and hoping to drown
Tell me what prevented you from coming downtown all alone
Because we know you’re not afraid
This chastity is Greek to me, the meat is still fresh
The gnashing teeth will masticate the bones from the flesh
Since nobody will tell me where these bastards go, I’ll see for myself
I think they might go to hell
Uvoľnené pery potápajú lode, ale kapitán, pôjdete dole?
Vznášajte svoju loď až cez palubu a dúfajte, že sa utopíte
Povedz mi, čo ti bránilo prísť do centra sám
Pretože vieme, že sa nebojíš
Táto cudnosť je pre mňa zložitá na pochopenie, mäso je stále čerstvé
Vŕzganie zubov bude žuvať kosti z mäsa
Keďže mi nikto nepovie, kam títo bastardi idú, uvidím to sám
Myslím, že asi pôjdu do pekla

You said, “Let loose,” but now you’re lost
While I tied my boots like a tightrope noose
The problem chased the taste of the cause
While the evidence supports the truth, is 80 enough proof for you?

Povedal si si: „Uvoľni sa,“ ale teraz si stratený
Kým som si viazal čižmy ako povrazovú slučku
Problém prenasledoval chuť kauzy
Hoci dôkazy podporujú pravdu, je pre teba blahobyt dostatočný dôkaz?
Here’s to my lady, and I’m coming inside
Drink to me, baby, and what’s left of what’s right
It’s easier to use and lose than never to have used you
On a fucked up Saturday night
Good times on Front Street
On Front Street
Tu je moja pani a ja prichádzam dovnútra
Pripi si na mňa, zlato, a to, čo zostalo z toho, čo je správne
Je jednoduchšie použiť a stratiť, ako nikdy nepoužiť teba
V posratú sobotu večer
Dobré časy na Prednej Ulici
Na Prednej ulici

("And they completely goddamn disrespected me! Little idiots! Idiots! I was completely respectful. They're supposed to be my brothers, right? They're my brothers? No, no, that's not fun. What they were doing wasn't fun. They kept zapping us and zapping us. Idiots! Savages! Idiots! Idiots!")

(„A oni ma totálne nerešpektovali! Tý idioti! Idioti! Bol som úplne úctivý. Majú to byť moji bratia, však? Sú to moji bratia? Nie, nie, to nie je zábavné. To, čo robili, nebolo zábavné. Stále nás prepínali a prepínali. Idioti! Divoši! Idioti! Idioti!")
("Aye, step right up, folks! Get yourself a big, meaty fill of some of the most noxious, toxic, obnoxious, disgusting shit around! How vile can you be?") ("Áno, vykročte, ľudia! Doprajte si veľkú mäsitú porciu tých najškodlivejších, najtoxickejších, najnepríjemnejších a najnechutnejších sračiek! Akí odporní môžete byť?")
Is 80 enough proof for you? stačí ti hojnosť ako dôkaz?

Here’s to my lady, and I’m coming inside
Drink to me, baby, and what’s left of what’s right
It’s easier to use and lose than never to have used you
On a fucked up Saturday night
Always a good time on Front Street

Tu je moja pani a ja prichádzam dovnútra
Pripi si na mňa, zlato, a to, čo zostalo z toho, čo je správne
Je jednoduchšie použiť a stratiť, ako nikdy nepoužiť teba
V posratú sobotu večer
Dobré časy na Prednej Ulici
Na Prednej ulici

Last call for morals, better cover your drink
Sodom and Gomorrah'd, let it go down the sink
Last call for morals, better cover your drink
Sodom and Gomorrah'd, let it go down the sink
Last call for morals, better cover your drink
Sodom and Gomorrah'd, let it go down the sink
Last call for morals, better cover your drink
Good times on Front Street

Posledná výzva k morálke, radšej si prikry drink
Sodoma a Gomora, nechaj to ísť do drezu
Posledná výzva k morálke, radšej si prikry drink
Sodoma a Gomora, nechaj to ísť do drezu
Posledná výzva k morálke, radšej si prikry drink
Sodoma a Gomora, nechaj to ísť do drezu
Posledná výzva k morálke, radšej si prikry drink
Dobré časy na Front Street

Text pridala venorica

Video přidal HornyMetal

Preklad pridal HornyMetal

Preklad opravil HornyMetal

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.