Pokec Playlisty
Reklama

Only One feat Paul McCartney - text, preklad

playlist Playlist
As I lay me down to sleep
I hear her speak to me
Hello Mari, how you doin´?
I think the storm ran out of rain,
the clouds are movin´
I know you are happy,
cause I can see it
So tell the voice inside
your head to believe it
Když se ukládám ke spánku,
Slyším jí, jak na mě mluví
Ahoj Mari, jak se máš?
Myslím, že bouři došel déšť,
Mraky se hýbají,
A já vím, že jsi šťastná,
Protože to vidím,
Tak řekni tomu hlasu uvnitř
Tvé hlavy, aby tomu věřil
I talked to God about you
He said he sent you an angel
And look at all that he gave you
You asked for one and you got two
You know I never left you
Cause every road that leads to
heaven is right beside you
So I can say:
Mluvil jsem o tobě s Bohem,
A on řekl, že ti poslal anděla
A podívej se na všechno, co ti dal
Žádal jsi jedno a dostal jsi dvě
A víš, že bych tě nikdy neopustil,
Protože každá cesta mě vede
k nebi, které je přímo po tvém boku
Tak říkám:
Hello my only one
Just like the morning sun
You keep on rising till the sky
knows your name
Hello my only one
Remember who you are
No, you´re not perfect but you´re
not your mistakes
Ahoj má jediná,
Jako ranní slunce,
Dál vzrůstej až k nebesům,
Zná tvé jméno
Ahoj má jediná
Pamatuj si, kdo jsi
Ne, nejsi dokonalá, ale nemáš
vlastní chyby
Hey, hey, hey, hey
Oh the good outweighs the bad
even on your worst day
Remember I´d say
Hey, hey, one day
You´ll be the man you always
knew you could be
And if you knew, how proud I was
Hey, hey, hey, hey,
Dobro převáží zlo,
I v tom nejhorším dnu,
Pamatuj si, co bych řekl
Hey, Hey, jednoho dne
Budeš člověkem, kterým jsi
vždy věděla, že budeš
A kdyby jsi jen věděla, jak hrdý jsem byl
You´d never shed a tear, have a fear
No you wouldn´t do that
And no I didn´t pick the day
to turn a page
I know it´s not the end every
time I see her face
And I hear you say:
Nikdy bys neměla uronit ani slzu, nebo mít strach,
Ne, neměla bys,
A ne, nevybral jsem den
K obrácení stránky
A vím, že to není konec
Pokaždé, když vidím její tvář,
Slyším tě říkat
Hello my only one
Remember who you are
You got the world cause you
got the love in your hands
And you´re still my chosen one
So can you understand
One day you´ll understand
Ahoj má jediná,
Pamatuj si, kdo jsi,
Máš celý svět, protože ty
Máš ve svých dlaních lásku,
A budeš stále má vyvolená,
Takže můžeš porozumět,
Jednoho dne porozumíš
So hear me out, hear me out
I won´t go, I won´t go
No goodbyes, no goodbyes
Just hello, just hello
And when you cry, I will cry
And when you smile, I will smile
And next time when I look in your eyes
We´ll have wings and we´ll fly
Tak mě vyslechni, vyslechni mě,
Já neodejdu, neodejdu,
Žádné sbohem, žádné sbohem,
Jenom ahoj, ahoj
A když budeš plakat, já budu plakat
A když se budeš smát, já se budu smát
A příště až se ti podívám do očí
budeme mít křídla a budeme spolu létat
Hello my only one
Just like the morning sun
You keep on rising till the sky
knows your name
Hello my only one
Remember who you are
No, you´re not perfect but you´re
not your mistakes
Ahoj má jediná,
Jako ranní slunce,
Dále vzrůstej až k nebesům,
Ví tvoje jméno
Ahoj má jediná,
Pamatuj si, kdo jsi
Ne, nejsi perfektní,
Ale nemáš vlastní chyby
Hey, hey, hey, hey
Tell Nori about me, tell Nori about-
I just want you to do me a favor
Tell Nori about me, tell Nori about me
Tell Nori about me, tell Nori about me
Tell Nori about me, tell Nori about me
Tell Nori about me, tell Nori about me
Tell Nori about me, tell Nori about me
Tell Nori about me, tell Nori about me
Hey, hey, hey, hey,
Řekni o mně Nori, řekni Nori o...
Jenom chci, abys mi udělal laskavost,
Řekni o mně Nori, řekni o mně Nori
Řekni o mně Nori, řekni o mně Nori
Řekni o mně Nori, řekni o mně Nori
Řekni o mně Nori, řekni o mně Nori
Řekni o mně Nori, řekni o mně Nori
Řekni o mně Nori, řekni o mně Nori

Text pridal Majklik222

Video přidala michel36944

Preklad pridala Kubickaj

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.