Playlisty Pokec
Reklama

Knock you down (ft. Keri Hilson & Ne-yo) - text, preklad

playlist Playlist
Heh, not again
Ohh, this ain't supposed to happen to me
Heh, znovu ne
Ohh, toto se mi nemělo stát
Keep rockin', and keep knockin'
Whether you Louis Vuitton it up or Reebokin'
You see the hate, that they're servin' on a platter
So what we gon' have, dessert or disaster?
KANYE WEST
Stále se houpat a houpat
Zdalipak to bude Louis Vuitton nebo Reebok
Vidíš to nenávist, kterou nám na servírují na podnosu
Takže, co si dáme, dezert nebo katastrofu?
I never thought I'd be in love like this
When I look at you my mind goes on a trip
Then you came in, and knocked me on my face
Feels like in I'm a race
But I already won first place
KERI HILSON
Nikdy jsem si nemyslela, žebych se mohla takhle zamilovat
Když se na Tebe podívám, jsem úplně vedle
Pak si vešel a udeřil mě přímo do obličeje
Cítím se, jako bych závodila
Ale už předem byla první
I never thought I'd fall for you as hard as I did
(As hard as I did, yeah)
You got me thinkin' bout our life our house and kids, yeah
Every mornin' I look at you and smile
'Cause boy you came around and you knocked me down
Knocked me down
Nikdy jsem si nemyslela, že kvůli Tobě spadnu tak těžce, jak jsem spadla
(Tak těžce, jak jsem spadla)
Přinutil jsi mě myslet na náš život, dům a děti, yeah
Každé ráno se podívám na Tebe a musím se usmívat
Protože, chlapče, ty jsi odešel a skolil mě
Skolil jsi mě
Sometimes love comes around
(Love comes around love comes around)
And it knocks you down
Just get back up
When it knocks you down
(Knocks you down)
Sometimes love comes around
(Love comes around)
And it knocks you down
Just get back up
When it knocks you down
(Knocks you down)
REFRÉN
Někdy láska přijde
(Láska přijde, přijde)
A úplně tě to skolí
Tak se zase zvedni
Když tě skolí
(skolí tě)
Někdy láska přijde
(láska přijde)
A to tě skolí
Tak se zase zvedni
Když tě to skolí
(skolí tě to)
I never thought I'd, hear myself say, ooh, ya'll gon' head
I think I'm gonna kick it wit my girl today, kick it wit my girl today
I used to be commander and chief
Of my pimp ship flyin' high, flyin' high)
Til I met this pretty little missile that shot me out the sky
(Oh shot me out the sky)
NE-YO
Nikdy jsem si nemyslel, že uslyším sebe sám říkat, ooh, půjdu přímo
Myslím, že toho půjdu dneska nechat s mojí holkou, nechat toho s mojí holkou
Býval jsem velitel a šéf
Mé kuplířsé lodi letící vysoko
Dokud jsem nepotkal tuto malou pěknou střelu, která mě sestřelila z oblohy
Hey, now I'm crashing, don't know how it happened
But I know it feels so damn good
Said if I could back, and make it happen faster
Don't you know I would baby if I could
Miss Independent, ohh, to the fullest, the load never too much
She helpin' me pull it
She shot the bullet that ended that life
I swear to you the pimp in me just died tonight
Girl sometimes love
Hey, teďka padám, nevím, jak se to mohlo stát
Ale vím, že to chutná, sakra dobře
Kdybych mohl zpátky a nechat to uskutečnit rychleji
Nevíš snad, kotě, že bych to udělal kdybych mohl
Slečna Nezávislá, ohh, k vrcholu, náklad nikdy neměl tolik
Ona mi ho pomáhá táhnout
Střelila kulku, který ukončila život
Přísahám ti, ten pasák ve mě dnes umřel
Holka, někdy láska odejde
Sometimes love comes around
(Love comes around)
And it knocks you down
Just get back up
When it knocks you down
(Knocks you down)
Sometimes love comes around
(Love comes around)
And it knocks you down
Just get back up
When it knocks you down
(Knocks you down)
REFRÉN
Někdy láska přijde
(Láska přijde, přijde)
A úplně tě to skolí
Tak se zase zvedni
Když tě skolí
(skolí tě)
Někdy láska přijde
(láska přijde)
A to tě skolí
Tak se zase zvedni
Když tě to skolí
(skolí tě to)
Tell me now can you make it past your Caspers
So we can finally fly off into NASA
You was always the cheerleader of my dreams that
Seem to only date the head of football teams
And I was the class clown that, always kept you laughin'
KANYE WEST
Řekni mi teď můžeš ji nechat, aby nechaa všechny tvoje Caspery v minulosti
Takže můžeme knečně odletět do NASA
Vždycky jsi byla roztleskávačka mých snů
Která vypadala, že bude randit jen s kapitánem fotbalového družstva
A já byl třídní klaun, který Tě vždycky rozesmál
We, were never meant to be baby we just happen
So please, don't mess up the trick, hey young world I'm the new slick rick
They say I move too quick, but we can't let the moment pass us
Let the hourglass pass right into ashes
Neměloto být dáno, ale prostě se to stlo
Takže prosím nepodvádě, hey mladý světe, já jsem nový Slick Rick
Říkají, že se pohybuji příliš rychle, ale my nemůžeme nechat ten okamžik minout nás
Nech přesýpací hodiny změnit v popel
Let the wind blow the ash right before my glasses
So I wrote this love letter right before my classes
How could a goddess ask, someone that's only average
For advice, OMG, you listen to that bitch?
Whoa, it's me, baby this is tragic
'Cause we had it, we was magic
Nech vítr rozfoukat ten popel přesně před mými brýlemi
Tak jsem napsal tenhle zamilovaný dopis před mým vyučováním
Jak se může bohyně ptát někoho, kdo je jen průměr
Na radu, OMG, posloucháš to, děvko?
Whoa, to jsem já, kotě, tohle je trgický
Protože my jsme to měli, byli jsme magický
I was flyin', now I'm crashin'
This is bad, real bad, Michael Jackson
Now I'm mad, real mad, Joe Jackson
You should leave your boyfriend now, I'mma ask him
Letěl jsem, teď padám
Tohle je špatný, hodně špatný, Michel Jackson
Teď jsem šílený, vážně šílený, Joe Jacson
Měla bys teď opustit svého přítele, zeptám se ho
Say you gotta put the good with the bad, happy and the sad
So will u bring a better future than I had in the past
Oh Cause, I don't wanna make the same mistakes I did
I don't wanna fall back on my face again
Whoa, whoa, I'll admit it, I was scared to answer love's call
Whoa, whoa, and if it hits better make it worth the fall
(When it comes around)
KERI HILSON
Musíš brát dobré se zlým, štěstí se smutkem
Takže přinášíš lepší budoucnost, než kterou jsem v minulosti měla
Oh protože já nechci udělat stejnou chybu, co jsem udělala
Nechci znovu spadnout přímo na xicht
Whoa, whoa, přiznám to, bála jsem se odpovědět na volání lásky
Whoa, whoa, a pokud tě zasáhne něco lepšího, snaž se aby to za ten pád stálo
(když láska přijde)
Sometimes love comes around
(Love comes around)
And it knocks you down
Just get back up
When it knocks you down
(Knocks you down)
Sometimes love comes around
(Love comes around)
And it knocks you down
Just get back up
When it knocks you down
(Knocks you down)
REFRÉN
Někdy láska přijde
(Láska přijde, přijde)
A úplně tě to skolí
Tak se zase zvedni
Když tě skolí
(skolí tě)
Někdy láska přijde
(láska přijde)
A to tě skolí
Tak se zase zvedni
Když tě to skolí
(skolí tě to)
Won't see it coming when it happens, hey
But when it happens you're gonna feel it, let me tell you now
You see when love knocks you down
Won't see it coming when it happens
But when it happens you're gonna feel it, let me tell you now
You see when love knocks you down
Yeah

Text pridala Loca

Preklad pridala Loca

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.