Pokec Playlisty
Reklama

Kanye West - Facts - text, preklad

playlist Playlist
Dirt and grime and filth inside
The story of my lifetime
Of cheating, stealing, never feeling
Pain of a brother, your dirty mother
Ha, ha, ha, look how far we are, are, are, are, are, are, are
(Perfect!)
Špína a špína a špína uvnitř
Příběh mého života
O podvádění, krádežích, nikdy neucítí
Bolest bratra, tvá špinavá matka
Ha, ha, ha, koukni jak daleko jsme, jsme, jsme, jsme, jsme, jsme, jsme
(Perfektní! )
Yeezy, Yeezy, Yeezy just jumped over Jumpman
Yeezy, Yeezy, Yeezy just jumped over Jumpman
(Yo!)
Yeezy, Yeezy, Yeezy prostě přeskočil Jumpman
Yeezy, Yeezy, Yeezy prostě přeskočil Jumpman
(Jo!)
Yeezy, Yeezy, Yeezy, I feel so accomplished
I done talked a lot of shit but I just did the numbers
Herzog and Adidas, man you know they love it
If Nike ain't have Drizzy, man they wouldn't have nothin', woo!
If Nike ain't have Don C, man they wouldn't have nothin', ooh!
But I'm all for the family, tell 'em, "Get your money"
Yeezy, Yeezy, Yeezy, they line up for days
Nike out here bad, they can't give shit away
I stuck to my roots, I'm like Jimmy Fallon
I ain't dropped the album but the shoes went platinum (Woo!)
Every time I talk they say I'm too aggressive
I was out here spazzin', all y'all get the message?
On the field I'm over-reckless, on my Odell Beckham
2020, I'ma run the whole election, yah!
I've been trending years, y'all a couple days
Yeezy in the house and we just got appraised
Nike, Nike treat employees just like slaves
Gave LeBron a billi' not to run away (Yo!)
10 thousand dollar fur for Nori, I just copped it (Yo!)
Your baby daddy won't even take your daughter shoppin' (Yo!)
I done wore designers I won't wear again
Make 'em niggas famous, they get arrogant
Yeezy, Yeezy, Yeezy, cítím se tak dokonalý
Mluvil jsem hodně sraček, ale prostě jsem udělal čísla
Herzog a Adidas, kámo víš že to milujou
Kdyby Nike neměl Drizzy, kámo neměli by nic, woo!
Kdyby Nike neměl Don C,kámo neměli by nic, oou!
Ale já jsem vše pro rodinu, řekni jim 'Dostaň svoje peníze'
Yeezy, Yeezy, Yeezy, oni srovnají několik dní
Nike jsou tu špatně, oni nedokážou dát sračku pryč
Zůstal jsem u svýcho kořenů, jsem jako Jimmy Fallon
Nerzrušil jsem album ale boty byli platina
(Woo! )
Pokaždé když mluvím, říkají že jsem moc agresivní
Byl jsem tady, dostali jste všichni zprávu?
Na hřišti jsem nadměrně bezohledný, na mám Odell Backham 2020, běžel jsem celé volby, jo!
Trendoval jsem roky, vy všichni pár dní
Yeezy v baráku a my jsme oceněni
Nike, Nike se zaměstnanci zachází stejně jako s otroky
Dali LeBronovi bilion aby neodešel (Jo! )
10 tisíc dolarů pro Nori, prostě jsem to copped (Jo! )
Dítě tvýho táty nebude brát ani dceru na nákupy (Jo! )
Udělal jsem si designéry, nebudu to znovu nosit
Udělej těm negrům slávu, jsou arogantní
Yeezy, Yeezy, Yeezy just jumped over Jumpman, ah!
Yeezy, Yeezy, Yeezy just jumped over Jumpman
(Sonic boom!)
Yeezy, Yeezy, Yeezy prostě přeskočil Jumpman
Yeezy, Yeezy, Yeezy prostě přeskočil Jumpman
(Sonic boom!)
Yeezy, Yeezy, Yeezy, this is pure luxury
I give 'em grey poupon on a DJ Mustard, ah!
If you ain't poppin' shit then why you rap for? Haaan?
Plus Kimoji just shut down the app store, ah!
And we made a million a minute, we made a million a minute
(We did)
Yeah, we made a million a minute, we made a million a minute, ah!
Do anybody feel bad for Bill Cosby?
Did he forget the names just like Steve Harvey? (Yo!)
Tell Adidas that we need a million in production (Yo!)
I done told y'all, all I needed was the infrastructure (Boom!)
Now we hottest in the streets, it ain't no discussion
James Harden, Swaggy P runnin' up the budget (Yoga flame!)
Keep the work at my baby mama's mama's house
I'm a jerk, you need to work, you need to call my spouse
Yeezy, Yeezy, take a picture with me on Rodeo
Yeezy, Yeezy, Yeezy, I might do my own hotel
Couches, couches, couches, couches, which one should I pick?
I need extra deep, I like my bitches extra thick (sonic boom!)
Every time I see the news, man it bring me home
Call up DJ Mano, shout out Twilite Tone
We just blessed to be alive, yeah ain't that the truth?
So let's celebrate the life of Timbuck2
Timbuck2, Timbuck2, Timbuck2
Timbuck2, Timbuck2
Timbuck2, Timbuck2
Yeezy, Yeezy, Yeezy to je čistý luxus
Dávám jim šedou poupon na DJ Mustard, ah!
Jestli nedáváš sračky tak proč rapujes? Haan?
Plus Kimoji prostě vypnul app store, ah!
A my jsme vydělali milion za minutu, vydělali jsme milion za minutu
(Udělali jsme)
A my jsme vydělali milion za minutu, vydělali jsme milion za minutu
Cítil se někdo špatně pro Bill Cosby?
Zapomněl jména jako Steve Harvey? (Jo! )
Řekněte Adidas že potřebujeme milion v produkci (Jo! )
Nebudu vám všem říkat, všechno co jsem potřeboval byla infrastruktura (Boom! )
Teď jsme nejvíc hot na ulicích, o tom není žádná diskuze
James Harden, Swaggy P runnin na vrchol rozpočtu
Udržet práci pro moje dítě matky, matky barák
Jsem blbec, potřebuješ práci, potřebuješ zavolat mé choti
Yeezy, Yeezy, Yeezy vyfoť si mě v Rodeo
Yeezy Yeezy, Yeezy měl bych si udělat svůj hotel
Lehátka, gauče, pohovky, gauče, který si z nich mám vybrat?
Potřebuju extra hluboký, mám rád svoje děvky extra tlustý
Každou chvíli kdy vidím mnovinky, kámo bere mě to domů
Zavolej DJ Mano, vykřikni Twilite Tone
Právě jsme požehnání že je naživu, není to pravda?
Tak pojďme oslavovat život s Timbuck2
Timbuck2, Timbuck2, Timbuck2
Timbuck2, Timbuck2
Timbuck2, Timbuck2
Ha, ha, ha, look how far we are, are, are, are, are, are, are
(Perfect!)
Ha, ha, ha, koukni jak daleko jsme, jsme, jsme, jsme, jsme, jsme, jsme
(Perfektní! )

Text pridala VYV

Preklad pridala VYV

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.