Playlisty Pokec
Reklama

Diamonds From Sierra Leone - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Diamonds are forever
They won't leave in the night
I've no fear that they might
Desert me
Diamanty jsou věčné
Neodejdou v noci
Nebojím se, že by mohly
Opustit mě
Diamonds are forever (forever, forever)
Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe
Diamonds are forever (forever, forever, forever)
The Roc is still alive every time I rhyme.
Forever ever? Forever ever? Ever, ever? Ever, ever? Ever, ever? Ever, ever?......
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
Vyhoď svoje diamanty do nebe, jestli cítíš tu Vibraci
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
The Roc je stále naživu,pokaždý když rýmuju
Navždy, vždy? Navždy, vždy? Navždy, vždy?
Navždy, vždy? Navždy, vždy? Navždy, vždy? ...
Close your eyes and imagine, feel the magic
Vegas on acid,
Seen through Yves St. Laurent glasses
And I've realized that I've arrived, cuz
It take more than a magazine to kill my Vibe does
he write his own rhymes, so sort of
I think 'em
That mean I forgot better shit than u ever thought up
Damn, is he really that caught up?
I ask if you talkin' bout classics, do my name get brought up?
I remember I couldn't afford a Ford Escort or even a four-track recorder
so its only right that I let the top drop on a drop-top Porsche
- its for yourself that's important
If a stripper named Porscha and u get tips from many men
Then your fat friend her nickname is Minivan
Excuse me,
That's just the Henny, man, I smoke, I drink, I'm supposed to stop I can't because
Zavři oči a představuj si, ciť to kouzlo
Vegas na kyselině,
Viděný skrz brejle Yves St. Laurent
A uvědomil jsem si, že už jsem tady, protože
Chce to víc než jeden zásobník abys zabil mou Vibraci
Píše si svý vlastní verše, no tak nějak
Vymejšlím je
To znamená, že sem zapomněl lepší kecy, než na který bys ty kdy přišel
Sakra, je fakt tak zaujatej?
Ptám se, jestli mluvíš o klasicích, je i moje jméno mezi nima?
Pamatuju si, nemohl jsem si dovolit Ford Escort, dokonce ani čtyřstopej magneťák
Takže je ok, že jsem utratil prachy za Porsche bez střechy
- to co děláš pro sebe je důležitý
Jestli jsi striptérka jménem Porscha a dostáváš spropitný od mnoha mužů
Pak tvoje tlustá kámoška - její přezdívka je Minivan
Promiň mi,
To je jenom Henny, kámo, kouřím, piju, je mi souzeno přestat, ale nemůžu, protože
Diamonds are forever (forever, forever)
Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe
Diamonds are forever (forever, forever, forever)
The Roc is still alive every time I rhyme.
Forever ever? Forever ever? Ever, ever? Ever, ever? Ever, ever? Ever, ever?......
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
Vyhoď svoje diamanty do nebe, jestli cítíš tu Vibraci
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
The Roc je stále naživu, pokaždé když rýmuju
Navždy, vždy? Navždy, vždy? Navždy, vždy?
Navždy, vždy? Navždy, vždy? Navždy, vždy? ...
I was sick about awards
Couldn't nobody cure me
Only playa that got robbed but kept all his jewelry
Alicia Keys tried to talk some sense to them
30 minutes later seems there's no convincing them
What more can you ask for?
The international assholes nah
Who complains about what he is owed?
And throw a tantrum like he is 3 years old
You gotta love it though somebody still speaks from his soul
And wouldn't change by the change, or the game, or the fame,
When he came, in the game, he made his own lane
Now all I need is y'all to pronounce my name
Its Kanye - But some of my plaques - they still say Kane
Got family in the D, Kin-folk from Motown
Back in the Chi - them folks ain't from Motown
Life movin' too fast I need to slow down
Girl ain't give me no ass, ya need to go down
Bylo mi blbě z těch cen
Nikdo mě nemohl vyléčit
Jedinej hráč, kterýho okradli ale zůstaly mu všechny jeho šperky
Alicia Keys se je snažila přivést k rozumu
o 30 minut později to vypadá, že je nejde přesvědčit
O co víc si můžeš říct?
Světoví kreténi, nah
Kdo si stěžuje na to, co mu kdo dluží?
A vybuchne hněvem jako kdyby mu byly 3
Musíš to milovat, protože aspoň někdo stále mluví ze své duše
A nezměnil by se změnou nebo hrou nebo slávou
Když přišel do hry, vytvořil si vlastní cestu
Teď všechno co potřebuju je abyste řekli mý jméno
Je to Kanye - ale někteří z mejch plaket - stále říkáj Kane
Mám rodinu v Detroitu, příbuzný z Motown
Zpátky v Chicagu - ti lidi nejsou z Motown
Život se pohybuje moc rychle, potřebuju zpomalit
Holka mi neukáže zadek, potřebuješ jít níž
Diamonds are forever (forever, forever)
My father Ben said I need Jesus
So he took me to church and let the water wash over my ceaser
Diamonds are forever (forever, forever)
The preacher said we need leaders
Right then my body got still like a paraplegic
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
Můj táta Ben řek, že potřebuju Ježíše
Tak mě vzal do kostela a nechal mě omýt svěcenou vodou
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
Kazatel řekl, že potřebujem vůdce
Hned moje tělo ztuhlo, jak nohy vozíčkáře
You know who you can call you gotta best believe it
The Roc stand tall and you would never believe it
Take your diamonds and throw 'em up like you bulimic
Yea the beat cold but the flow is anemic
After debris settles and the dust get swept off
Big K pick up where young Hov left off
Right when magazines wrote Kanye West off
I dropped my new shit sound like the best of
A&R's lookin' like "pssh we messed up"
Grammy night, damn right, we got dressed up
Bottle after bottle till we got messed up
In the studio, where really though, yea he next up
People askin' me if I'm gon' give my chain back
That'll be the same day I give the game back
You know the next question dog "Yo, where Dame at?"
This track the Indian dance to bring our reign back
"What's up with you and Jay, man, are y'all ok man?"
They pray for the death of our dynasty like Amen
R-r-r-right here stands a-man
With the power to make a diamond with his bare hands...
Víš koho můžeš volat, měl bys tomu radši věřit
The Roc pořád stojí a ty bys tomu nikdy nevěřil
Vezmi svoje diamanty a vyvrhni je,jako bys byl bulimik
Jo, podmaz (hudba) je studenej ale moje flow je chladnokrevná
Po tom, co se suť usadí a prach je zametenej
Big K to vzal tam, kde to mladej Hov nechal
Hned když časopisy napsaly, Kanye je ze hry
Udělal sem novou věc, ktereá zní jako best of
A&R se tvářej jako "psst to jsme podělali"
Noc udílení Grammy, to si piš, vyfintili jsme se
Láhev za láhví dokud jsme nebyli na hadry
Ve studiu, kde fakt opravdu, jo on je další
Lidi se mě ptaj, jestli vrátím svůj řetěž zpátky
To bude až ten samej den, kdy odejdu i ze hry
Ty víš,že další otázka bude "Kde máš holku?"
Tahle stopa, Idiáni tančí aby přitáhli naši vládu zpět
"Co je s tebou a Jay, chlape, je všecko ok chlape?"
Oni se modlí za smrt naší dynastie jako "ámen"
S-s-s-správně, tady stojí Ten člověk
Se sílou vytvořit diamant jeho holejma rukama..
Diamonds are forever (forever, forever)
Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe
Diamonds are forever (forever, forever, forever)
The Roc is still alive every time I rhyme.
Forever ever? Forever ever? Ever, ever? Ever, ever? Ever, ever? Ever, ever?......
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
Vyhoď svoje diamanty do nebe , jestli cítíš tu Vibraci
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
The Roc je stále naživu, pokaždý když rýmuju
Navždy, vždy? Navždy, vždy? Navždy, vždy?
Navždy, vždy? Navždy, vždy? Navždy, vždy? ...
Diamonds are forever (forever, forever)
Diamonds are forever (forever, forever, forever)
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné)
Diamanty jsou věčné (věčné,věčné, věčné)

Text pridal Čuťas

Video přidala thepetulka

Preklad pridala KidSister

Preklad opravil Matthevv

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.