Playlisty Pokec
Reklama

Bound 2 - text, preklad

playlist Playlist
Bound to fall in love
Bound to fall in love (Uh-huh, honey)
Skok do zamilování
Skok do zamilování (Uh-huh, honey)
All them other niggas lame, and you know it now
When a real nigga hold you down, you supposed to drown
Bound
Všem ostatním chabým negrům, a ty to teď víš
Když tě opravdový negr drží dole, pravděpodobně
se utopíš
Skok
Bound to fall in love
Bound to fall in love (Uh-huh, honey)
Skok do zamilování
Skok do zamilování (Uh-huh, honey)
What you doing in the club on a Thursday?
She say she only here for her girl birthday
They ordered champagne but still look thirsty
Rock Forever 21 but just turned thirty
I know I got a bad reputation
Walking 'round, always mad reputation
Leave a pretty girl sad reputation
Start a Fight Club, Brad reputation
I turnt the nightclub out of the basement
I'll turn the plane 'round, your ass keep complaining
How you gon' be mad on vacation?
Dutty wining 'round all these Jamaicans
Uh, this that prom shit
This that what we do, don't tell your mom shit
This that red cup, all on the lawn shit
Got a fresh cut, straight out the salon, bitch
Co děláš ve čtvrtek v klubu?
Řekla, že je tam kvůli narozeninám její holky
Objednali šampaňské, ale stále vypadají žíznivě
Rozjíždí Navždy 21, ale zrovna jí bylo třicet
Vím, že mám špatnou pověst
Jdu okolo, pořád šílená pověst
Nechávám hezkým holkám smutnou pověst
Začátek klubu rváčů, výherní pověst
Otočil jsem noční klub ze suterénu
Otočím letadlo, tvůj zadek si pořád stěžuje
Jak budeš naštvaná na dovolené?
Holá výhra okolo všech těch Jamaičanů
Uh, to ta sračka s plesem
To je jak to děláme, neříkej to tvé mámě, hovno
Je to ten červený kelímek, všechno na trávě, hovno
Máš nový střih, přímo ze salonu, mrcho
I know you're tired of loving, of loving
With nobody to love, nobody, nobody (Uh-huh, honey)
Vím, že jsi unavená z milování, z milování
Když není koho milovat, není koho, není koho (Uh-huh, honey)
Close your eyes and let the word paint a thousand pictures
One good girl is worth a thousand bitches
Bound
Zavři svoje oči a nech slovo malovat tisíc
obrazů
Jedna dobrá holka stojí za tisíc děvek
Skok
Bound to fall in love
Bound to fall in love (Uh-huh, honey)
Skok do zamilování
Skok do zamilování (Uh-huh, honey)
I wanna fuck you hard on the sink
After that, give you something to drink
Step back, can't get spunk on the mink
I mean damn, what would Jeromey Romey Romey Rome think?
Hey, you remember where we first met?
Okay, I don't remember where we first met
But hey, admitting is the first step
And hey, you know ain't nobody perfect
And I know, with the hoes I got the worst rep
But hey, their backstroke I'm tryna perfect
And hey, ayo, we made it, Thanksgiving
So hey, maybe we can make it to Christmas
She asked me what I wished for on my wishlist
Have you ever asked your bitch for other bitches?
Maybe we could still make it to the church steps
But first, you gon' remember how to forget
After all these long-ass verses
I'm tired, you tired, Jesus wept
Chci tě tvrdě šoustat na umyvadle
Potom ti dám něco k pití
Krok zpět, nemáš hněv na norka
Myslím, sakra, co by si Jeromey Romey Romey Rome
myslel?
Hey, pamatuješ si kde jsme se prvně setkali?
Ok, já si nepamatuji, kde jsme se poprvé setkali
Ale hey, připuštění je první krok
A hey, ty víš nikdo není perfektní
A já vím, s děvkama budu mít nejhorší pověst
Ale hey, jejich znak snažím se dokonale
A hey, ayo, zvládli jsme to, Díkuvzdání
Tak hey, možná to dokážeme na Vánoce
Zeptala se mě co bych si přál z mého seznamu
Už jsi někdy požádal svojí mrchu o ostatní?
Možná bychom se ještě mohli dostat na kostelní schody
Ale prve, budeš si pamatovat jak zapomenout
Po těch všem sakra dlouhých verších
Jsem unavený, ty jsi unavená, Ježíš plakal
I know you're tired of loving, of loving
With nobody to love, nobody, nobody
Just grab somebody, no leaving this party
With nobody to love, nobody, nobody (Uh-huh, honey)
Vím, že jsi unavená z milování, z milování
Když není koho milovat, není koho, není koho
Jen někoho vezmi, neopouštěj tuhle párty
Když není koho milovat, není koho, není koho (Uh-huh, honey)
Jerome's in the house, watch your mouth
Jerome's in the house, watch your mouth
Jerome je v domě, dávej si pozor na pusu
Jerome je v domě, dávej si pozor na pusu
Bound to fall in love
Bound to fall in love (Uh-huh, honey)
Skok do zamilování
Skok do zamilování (Uh-huh, honey)

Text pridala NorthWest

Preklad pridala MekaBlue

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Yeezus

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.