Playlisty Pokec
Reklama

Pray For Me (feat. Kendrick Lamar) - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm always ready for a war again
Go down that road again, it's all the same
And I'm always ready to take a life again
You know I'll ride again, it's all the same
Tell me who's gonna save me from myself
When this life is all I know
Tell me who's gonna save me from this hell
Without you, I'm all alone
Ooh, ooh, ooh, ooh
Who's gonna pray for me? And take my pain for me?
And save my soul for me? 'Cause I'm alone, you see
If I'm gonna die for you, if I'm gonna kill for you
Then I'll spill this blood for you, hey
Weeknd:
Som vždy pripravený na ďalšiu vojnu
ísť zas dole tou cestou
Všetko je to také isté
Som vždy pripravený mať zas ten život
Vieš, že budem zas jazdiť
Všetko je to také isté (ooh, ooh, ooh)
Povedz mi, kto ma zachráni pred samým sebou
Keď tento život je všetko čo poznám
Povedz mi, kto ma zachráni pred týmto peklom
Bez teba som úplne sám
I fight the world, I fight you, I fight myself
I fight God, just tell me how many burdens left
I fight pain and hurricanes, today I wept
I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps
Life a living hell, puddles of blood in the streets
Shooters on top of the building, government aid ain't relief
Earthquake, the body drop, the ground breaks
The poor run with smoke lungs and Scarface
Who need a hero?
You need a hero, look in the mirror, there go your hero
Who on the front lines at ground zero?
My heart don't skip a beat, even when hard times bumps the needle
Mass destruction and mass corruption, the souls are suffering men
Clutching on deaf ears again, rapture is coming
It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good
Then that's what it gotta be
Ref:
Kto sa za mňa bude modliť?
Kto za mňa vezme bolesť?
Zachráni pre mňa moju dušu?
Pretože som úplne sám, vidíš
Ak pre teba zomriem
Ak pre teba zabijem
Potom pre teba prelejem túto krv, hej
Who's gonna pray for me? And take my pain for me?
And save my soul for me? 'Cause I'm alone, you see
If I'm gonna die for you, if I'm gonna kill for you
Then I'll spill this blood for you, hey
Kendrick Lamar:
Bojujem so svetom, bojujem s tebou, bojujem sám so sebou
Bojujem s Bohom, len mi povedz koľko bremien ostáva
Bojujem s bolesťou a hurikánmi, dnes som plakal
Snažím sa bojovať so slzami, záplavou na prahu dverí
Život-žijúce peklo, kaluže krvi na uliciach
Strelci na strechách budov, štátna pomoc nie je útecha
Zemetrasenie, pád tela, zem sa láme
Chudobný beh so zadymenými pľúcami a Zjazvená tvár
Kto potrebuje hrdinu? (Hrdinu)
Ty potrebuješ hrdinu, pozri sa do zrkadla, tam ide tvoj hrdina
Kto je v prednej línii Ground Zero? (Hrdina)
Moje srdce nevynechá úder, aj keď ťažké časy
narazia na ihlu
Masová deštrukcia a masová korupcia
Duše sú trápiaci ľudia
Uchopiť sa zas hluchých uší, vytrhnutie prichádza
Je to všetko proroctvo a ak budem musieť byť obetovaný pre vyššie dobro
Tak potom to musí byť
Who's gonna pray for me? And take my pain for me?
And save my soul for me? 'Cause I'm alone, you see
If I'm gonna die for you, if I'm gonna kill for you
Then I'll spill this blood for you, hey
Ref:
Kto sa za mňa bude modliť?
Kto za mňa vezme bolesť?
Zachráni pre mňa moju dušu?
Pretože som úplne sám, vidíš
Ak pre teba zomriem
Ak pre teba zabijem
Potom pre teba prelejem túto krv, hej
Just in case my faith goes, I'll live by my own
I'll live by my own, I'll live by my own
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej

Text pridala AnnnS

Text opravil DevilDan

Video přidal deamon

Preklad pridala bbbenzo

Preklad opravila bbbenzo

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.