Playlisty Akcie
Reklama

In The Night - text, preklad

playlist Playlist
All alone she was living
In a world without an end or beginning
Babygirl was living life for the feeling
But I don't mind, I don't mind
And all the wrongs she committed
She was numb and she was so co-dependent
She was young and all she had was the city
But I don't mind, I don't mind
Úplně sama žila
ve světě bez konce, nebo začátku
Holčička žila život pro pocit
Ale mně to nevadí, mně to nevadí
A všechny ty křivdy spáchala
Byla otupělá, a ona byla tak závislá
Byla mladá a vše co měla bylp město
Ale mně to nevadí, mně to nevadí
And I know that she's capable of anything, it's riveting
But when you wake up she's always gone, gone, gone
A já vím že je schopená všeho, to je strhující
Ale když se probudíš ona je vždy pryč, pryč, pryč
In the night she hears them calling
In the night she's dancing to relieve the pain
She'll never walk away
(I don't think you understand)
In the night when she comes crawling
Dollar bills and tears keep falling down her face
She'll never walk away
(I don't think you understand)
V noci zaslechla jejich volání
V noci tančí aby zmírnila bolest
Ona nikdy neuteče
(nemyslím si, že chápeš)
V noci když přijšla plazit
Dolarové bankovky a slzy pořád padáli z její tváře
Ona nikdy neuteče
(nemyslím si, že chápeš)
He sang a song when he did it
He was cold and he was so unforgiving
Now she dances to the song on the minute
Yeah, all the time, all the time
It made her weak when she hear it
And it got her on her knees like religion
She was young and she was forced to be a woman
Yeah, all the time, all the time
Zpíval píseň když to udělal
Byl chladný a byl tak nemilosrdný
Teď tančí na píseň o minutu
Yeah, po celou dobu, po celou dobu
Udělalo ji to slabou, když to slyšela
Dostalo ji to na kolena, jako náboženství
Byla mladá a ona byla nucena být žena
Yeah, po celou dobu, po celou dobu
And I know that she's capable of anything, it's riveting
But when you wake up she's always gone, gone, gone
A já vím že je schopená všeho, to je strhující
Ale když se probudíš ona je vždy pryč, pryč, pryč
In the night she hears them calling
In the night she's dancing to relieve the pain
She'll never walk away
(I don't think you understand)
In the night when she comes crawling
Dollar bills and tears keep falling down her face
She'll never walk away
(I don't think you understand)
V noci zaslechla jejich volání
V noci tančí aby zmírnila bolest
Ona nikdy neuteče
(nemyslím si, že chápeš)
V noci když přijšla plazit
Dolarové bankovky a slzy pořád padáli z její tváře
Ona nikdy neuteče
(nemyslím si, že chápeš)
I don't think you understand... Nemyslím si, že chápeš ...
In the night she hears them calling
In the night she's dancing to relieve the pain
She'll never walk away
(I don't think you understand)
In the night when she comes crawling
Dollar bills and tears keep falling down her face
She'll never walk away
(I don't think you understand)
V noci zaslechla jejich volání
V noci tančí aby zmírnila bolest
Ona nikdy neuteče
(nemyslím si, že chápeš)
V noci když přijšla plazit
Dolarové bankovky a slzy pořád padáli z její tváře
Ona nikdy neuteče
(nemyslím si, že chápeš)

Text pridala verca0996

Text opravil DevilDan

Videa přidali DevilDan, verca0996

Preklad pridala verca0996

Preklad opravil DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.