Playlisty Akcie
Reklama

All I Ask of You - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

RAOUL
No more talk of darkness,
Forget these wide-eyed fears
I'm here,
nothing can harm you -
my words will warm and calm you.
RAOUL
Žádné další řeči o temnotě,
Zapomeň na ty strachy
Jsem tady,
nic ti nemůže ublížit -
má slova tě zahřejí a uklidní.
Let me be your freedom
Let daylight dry your tears
I'm here,
with you, beside you,
to guard you and to guide you . . .
Nech mě být tvou svobodou
Nech denní světlo usušit tvé slzy.
Jsem tady,
s tebou, vedle tebe,
abych tě chránil a vedl...
CHRISTINE
Say you love me every waking moment
Turn my head with talk of summertime . . .
Say you need me with you now and always . . .
Promise me that all you say is true -
that's all I ask of you . . .
CHRISTINE
Řekni, že mě miluješ každém bdělém okamžiku
Pomátni mi hlavu mluvením o létě...
Řekni, že mě potřebuješ s tebou nyní a navždy...
Slib mi, že vše, co říkáš, je pravda -
to je vše, co od tebe žádám...
RAOUL
Let me be your shelter,
let me be your light.
You're safe:
No one will find you
Your fears are far behind you . . .
RAOUL
Nech mě být tvým úkrytem,
nech mě být tvým světlem.
Jsi v bezpečí:
Nikdo tě nenajde
Tvé strachy jsou daleko za tebou...
CHRISTINE
All I want is freedom,
A world with no more night . . .
and you
always beside me
to hold me and to hide me . . .
CHRISTINE
Vše co chci je svoboda,
Svět bez další noci...
a ty
vždy vedle mě
abys mě držel a ukrýval...
RAOUL
Then say you'll share with me one love, one lifetime . . .
Let me lead you from your solitude . . .
Say you need me with you here, beside you . . .
Anywhere you go, let me go too -
Christine, that's all I ask of you . . .
RAOUL
Pak řekni, že se mnou budeš sdílet jednu lásku, jeden život...
Nech mě vyvést tě z tvé samoty...
Řekni, že mě potřebuješ tady, vedle sebe...
Kamkoli půjdeš, nech mě jít také...
Christine, to je vše, co od tebe žádám...
CHRISTINE
Say you'll share with me one love, one lifetime . . .
say the word and I will follow you . . .
CHRISTINE
Řekni, že se mnou budeš sdílet jednu lásku, jeden život...
řekni slovo a budu tě následovat...
BOTH
Share each day with me each night, each morning . . .
OBA
Sdílej se mnou každý den, každou noc, každé ráno...
CHRISTINE
Say you love me . . .
CHRISTINE
Řekni, že mě miluješ...
RAOUL
You know I do . . .
RAOUL
Ty víš, že ano...
BOTH
Love me -
That's all I ask of you . . .
OBA
Miluj mě -
To je vše, co od tebe žádám...

Anywhere you go let me go too . . .
Love me -
That's all I ask of you . . .

Kamkoli půjdeš, nech mě jít také...
Miluj mě...
To je vše, co od tebe žádám...

Text pridala Ajaja

Text opravila Afariz

Video přidala Afariz

Preklad pridala Miharu

Preklad opravila Afariz

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.