Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Lily was a little girl
Afraid of the big, wide world
She grew up within her castle walls
Now and then she tried to run
And then on the night with the setting sun
She went in the woods away
So afraid, all alone
Lily byla malá holčička
Bála se velkého, širého světa
Vyrostla za stěnami svého hradu
Sem tam se pokusila utéct
A potom na noc se zapadajícím sluncem
Šla pryč do lesů
Tak vyděšená, úplně sama
They warned her, don't go there
There's creatures who are hiding in the dark
Then something came creeping
It told her, don't you worry just
Varovali ji, nechoď tam
Jsou tam stvoření ukrývající se v temnotě
Pak se něco připížilo
Řeklo jí to neboj se, jen
Follow everywhere I go
Top over the mountains or valley low
Give you everything you've been dreaming of
Just let me in, ooh
Everything you wanting gonna be the magic story you've been told
And you'll be safe under my control
Just let me in, ooh
Just let me in, ooh
Následuj mě kamkoliv jdu
Na vrcholky hor nebo hluboko do údolí
Dám ti všechno, o čem jsi kdy snila
Jen mě pusť dovnitř, ooh
Všechno, co chceš, bude kouzelná povídka, Kterou ti říkali
A budeš v bezpečí pod mou kontrolou
Jen mě pusť dovnitř, ooh
Jen mě pusť dovnitř, ooh
She knew she was hypnotized
And walking on cold thin ice
Then it broke, and she awoke again
Then she ran faster than
Start screaming, is there someone out there?
Please help me
Come get me
Behind her, she can hear it say
Věděla, že je zhypnotizovaná
A chodila po chladném, tenkém ledu
A potom se zlomil a ona se znovu vzbudila
Potom běžela rychleji než
Začala křičet, je tu venku někdo?
Prosím, pomozte mi
Přijďte pro mě
Slyšela to za ní říkat:
Follow everywhere I go
Top over the mountains or valley low
Give you everything you've been dreaming of
Just let me in, ooh
Everything you wanting gonna be the magic story you've been told
And you'll be safe under my control
Just let me in, ooh
Just let me in, ooh
Následuj mě kamkoliv jdu
Na vrcholky hor nebo hluboko do údolí
Dám ti všechno, o čem jsi kdy snila
Jen mě pusť dovnitř, ooh
Všechno, co chceš, bude kouzelná povídka, Kterou ti říkali
A budeš v bezpečí pod mou kontrolou
Jen mě pusť dovnitř, ooh
Jen mě pusť dovnitř, ooh
Everything you wanting gonna be the magic story you've been told
And you'll be safe under my control
Just let me in, ooh
Všechno, co chceš, bude kouzelná povídka, Kterou ti říkali
A budeš v bezpečí pod mou kontrolou
Follow everywhere I go
Top over the mountains or valley low
Give you everything you've been dreaming of
Just let me in, ooh
Then she ran faster than
Start screaming, is there someone out there?
Please help me
Just let me in, ooh
Následuj mě kamkoliv jdu
Na vrcholky hor nebo hluboko do údolí
Dám ti všechno, o čem jsi kdy snila
Jen mě pusť dovnitř, ooh
Potom běžela rychleji než
Začala křičet, je tu venku někdo?
Prosím, pomozte mi
Jen mě pusť dovnitř, ooh

Text pridal Sakyn

Video přidal Sakyn

Preklad pridala mitri94

Preklad opravila mitri94

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.