Playlisty Pokec
Reklama

Ignite (feat. Julie Bergan & Seungri) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Fireflies, a million little pieces
Feeds the dying light, and breathes me back to life
In your eyes, I see something to believe in
Your hands are like a flame
Your palms the sweetest pain
Světlušky, milióny malých kousků
Krmí umírající světlo, a vrací mě zpět do života
Ve tvých očích vidím něco, v co můžu věřit
Tvé ruce jsou jako plamen
Tvé dlaně, nejsladší bolest
Let the darkness lead us into the light
Let our dreams get lost, feel the temperature rise
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Like a starship speeding into the night
You and I get lost in the infinite lights
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Nech temnotu vést nás do světla
Nech naše sny zmizet, pociť nárust teploty
Zlato, řekni mi ještě jednu překrásnou lež
Jeden dotyk a já vzplanu
Stejně jako vesmírná loď, která zrychluje do noci
Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech
Zlato, řekni mi ještě jednu překrásnou lež
Jeden dotyk a já vzplanu
One touch and I ignite
One touch and I ignite
Jeden dotyk a já vzplanu
Jeden dotyk a já vzplanu
So alive, your touch is like the daylight
Burning on my skin, it turns me on again
You and I, survivors of the same kind
And we're the only ones
Dancing on the sun
Tak živý, tvůj dotyk je jako denní světlo
Pálení na kůži, vzrušuje mě to
Ty a já, přeživší stejného druhu
A my jme ti jediní
Tancující na slunci
Let the darkness lead us into the light
Let our dreams get lost, feel the temperature rise
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Like a starship speeding into the night
You and I get lost in the infinite lights
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Nech temnotu vést nás do světla
Nech naše sny zmizet, pociť nárust teploty
Zlato, řekni mi ještě jednu překrásnou lež
Jeden dotyk a já vzplanu
Stejně jako vesmírná loď, která zrychluje do noci
Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech
Zlato, řekni mi ještě jednu překrásnou lež
Jeden dotyk a já vzplanu
One touch and I ignite
One touch and I ignite
Jeden dotyk a já vzplanu
Jeden dotyk a já vzplanu
Diamonds are forever, but all we need is just tonight
We're monumental tremors that can freeze the speed of life
Just like particles that's falling from heaven all over the stars
Hear you calling for me
Hear you calling me on from afar
Diamanty jsou věčné, ale vše co potřebujeme, je dnešní večer
Jsme monumentální záchvěvy, které zmrazí rychlost života
Stejně jako částice, které padají z nebe, přes všechny hvězdy
Slyším, jak mě voláš
Slyším, jak mě voláš z dálky
Let the darkness lead us into the light
Let our dreams get lost, feel the temperature rise
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
I feel the heat as we collide
Like a fever that feels so right
So baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Nech temnotu vést nás do světla
Nech naše sny zmizet, pociť nárust teploty
Zlato, řekni mi ještě jednu překrásnou lež
Jeden dotyk a já vzplanu
Cítím to teplo, když se srazíme
Jako horečka která se zdá správná
Tak zlato, řekni mi ještě jednu překrásnou lež
Jeden dotyk a já vzplanu
One touch and I ignite
One touch and I ignite
One touch and I ignite
One touch and I ignite
One touch and I ignite
Jeden dotyk a já vzplanu
Jeden dotyk a já vzplanu
Jeden dotyk a já vzplanu
Jeden dotyk a já vzplanu
Jeden dotyk a já vzplanu

Text pridal IkaSGC

Text opravil IkaSGC

Video přidal IkaSGC

Preklad pridal IkaSGC

Preklad opravil x10102

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.