Playlisty Pokec
Reklama

Ignite - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Fireflies, a million little pieces
Feeds the dying light, and breathes me back to life
In your eyes, I see something to believe in
Your hands are like a flame
Your palms the sweetest pain
Světlušky, miliony malých kousků
Krmí umírající světlo, a přivádějí mě zpět k životu
Ve tvých očích vidím něco, čemu můžu věřit
Tvé ruce jsou jako plamen
Tvé dlaně nejsladší bolest
Let the darkness lead us into the light
Let our dreams get lost, feel the temperature rise
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Like a starship speeding into the night
You and I get lost in the infinite lights
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu
Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu
Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež
Jeden dotek a já vzplanu
Jako vesmírná loď , která v noci zrychluje
Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech
Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež
Jeden dotek a já vzplanu
One touch and I ignite
One touch and I ignite
Jeden dotek a já vzplanu
Jeden dotek a já vzplanu
So alive, your touch is like the daylight
Burning on my skin, it turns me on again
You and I, survivors of the same kind
And we're the only ones
Dancing on the sun
Tak živý, tvůj dotek je jako denní světlo
Pálící mou kůži mě vrací zpět
Ty a já, přeživší stejného druhu
A jsme ti jediní
Tancující na slunci
Let the darkness lead us into the light
Let our dreams get lost, feel the temperature rise
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Like a starship speeding into the night
You and I get lost in the infinite lights
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu
Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu
Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež
Jeden dotek a já vzplanu
Jako vesmírná loď , která v noci zrychluje
Ty a já jsme se ztratili v nekonečných světlech
Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež
Jeden dotek a já vzplanu
One touch and I ignite
One touch and I ignite
Jeden dotek a já vzplanu
Jeden dotek a já vzplanu
Diamonds are forever, but all we need is just tonight
We're monumental tremors that can freeze the speed of life
Just like particles that's falling from heaven all over the stars
Hear you calling for me
Hear you calling me on from afar
Diamanty jsou navždy, ale vše co potřebujeme, je dnešní noc
Jsme velkolepé chvění, které může zmrazit rychlost života
Přesně jako částice, které padají z nebe přes všechny hvězdy
Slyší, že mě voláš
Slyší, že mě z dálky voláš
Let the darkness lead us into the light
Let our dreams get lost, feel the temperature rise
Baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
I feel the heat as we collide
Like a fever that feels so right
So baby, tell me one more beautiful lie
One touch and I ignite
Nechme temnotu, aby nás zavedla ke světlu
Nechme zmizet naše sny, pociťme stoupající teplotu
Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež
Jeden dotek a já vzplanu
Cítím to horko, jak jsme se srazili
Jako horečka, co se zdá být správná
Zlato, řekni mi ještě jednu krásnou lež
Jeden dotek a já vzplanu
One touch and I ignite
One touch and I ignite
One touch and I ignite
One touch and I ignite
One touch and I ignite
Jeden dotek a já vzplanu
Jeden dotek a já vzplanu
Jeden dotek a já vzplanu
Jeden dotek a já vzplanu
Jeden dotek a já vzplanu

Text pridala -sara-

Text opravila Somerholic_

Videa přidala Somerholic_

Preklad pridala Somerholic_

Preklad opravil oupis

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.