Playlisty Pokec
Reklama

Different World - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
All we know
Left untold
Beaten by a broken dream
Nothing like what it used to be
Všetko, čo poznáme
Neodkladané
Zbitý zlomeným snom
Nič tak ako to bývalo
We've been chasing our demons down an empty road
Been watching our castle turning into dust
Escaping our shadows just to end up here
Once more
And we both know
Prenasledovali sme našich démonov na prázdnu cestu
Sledujeme, ako sa náš hrad mení na prach
Bežímee do našich tieňov, len aby sme skončili tu
Ešte raz
A my obaja vieme
This is not the world we had in mind
But we got time
We are stuck on answers we can't find
But we got time
And even though we might have lost tonight
The skyline reminds us of a different time
This is not the world we had in mind
But we got time
Toto nie je svet, ktorý sme mali na mysli
Ale máme čas
Zostali sme na odpovediach, ktoré nemôžeme nájsť
Ale máme čas
A aj keď sa možno v noci stratíme
Panoráma nám pripomína iný čas
Toto nie je svet, ktorý sme mali na mysli
Ale máme čas
Broken smile, tired eyes
I can feel your longing heart
Call my name, howling from afar
Zlomený úsmev, unavené oči
Cítim tvoje túžiace srdce
Volajúce moje meno a kričúce z diaľky
We've been fighting our demons just to stay afloat
Been building a castle just to watch it fall
Been running forever just to end up here
Once more
And now we know
Bojovali sme s našimi démonmi len preto, aby sme zostali nad vodou
Budovali sme hrad, len aby sme ho videli padať
Bežíme navždy len aby sme skončili tu
Ešte raz
A teraz vieme
This is not the world we had in mind
But we got time
We are stuck on answers we can't find
But we got time
And even though we might have lost tonight
The skyline reminds us of a different time
This is not the world we had in mind
But we got time
Toto nie je svet, ktorý sme mali na mysli
Ale máme čas
Zostali sme na odpovediach, ktoré nemôžeme nájsť
Ale máme čas
A aj keď sa možno v noci stratíme
Panoráma nám pripomína iný čas
Toto nie je svet, ktorý sme mali na mysli
Ale máme čas
Take me back
Back to the mountain side
Under the Northern Lights
Chasing the stars
Take me back
Back to the mountain side
When we were full of life
Back to the start
And we both know that
Vezmi ma späť
Späť na horskú stranu
Pod polárnou žiarou
Sledovať hviezdy
Vezmi ma späť
Späť na horskú stranu
Keď sme boli plní života
Späť na štart
A my obaja to vieme
This is not the world we had in mind
But we got time
We are stuck on answers we can't find
But we got time
And even though we might have lost tonight
The skyline reminds us of a different time
This is not the world we had in mind
But we got time
Toto nie je svet, ktorý sme mali na mysli
Ale máme čas
Zostali sme na odpovediach, ktoré nemôžeme nájsť
Ale máme čas
A aj keď sa možno v noci stratíme
Panoráma nám pripomína iný čas
Toto nie je svet, ktorý sme mali na mysli
Ale máme čas

Text pridala LullikX

Video přidal Deiv1100

Preklad pridala LullikX

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.