Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Living in darkness, became a burden in daylight
Carrying the souls of the dead and feeding them with life
Stop wearing me out, I present you the gate
I'm passing you over and leave you with faith
Život v temnotě se stal břemenem za denního světla.
Nosí duše mrtvých a krmí je životem.
Přestaň mě vyčerpávat, představuji ti bránu.
Míjím tě a zanechávám ti víru
You're living a second life that don't belong to you
Step out of my body, I believe you like it too
Stop wearing me out, I present you the gate
I'm passing you over and leave you with faith
Žiješ druhý život, který ti nepatří
Vystup z mého těla, věřím, že se ti to také líbí
Přestaň mě unavovat, představuji ti bránu
Míjím tě a nechávám ti víru.
You're now leaving
I couldn't rule with you
One minute to sing the shotgun blues
How you feeling?
Do you love it too?
One minute to sing the shotgun blues
Nyní odcházíš
Nemohl jsem s tebou vládnout
Minutu na to, abych si zazpíval brokovnicový blues
Jak se cítíš?
Taky se ti to líbí?
Minutu na to, abych si zazpíval brokovnicový blues
32 years have gone, you're now on the other side
Leaving with good energy, a blessing in disguise
Stop wearing me out, I present you the gate
I'm passing you over and leave you with faith
Uplynulo 32 let, nyní jsi na druhé straně.
Odcházíš s dobrou energií, požehnáním v přestrojení
Přestaň mě vyčerpávat, představuji ti bránu.
Míjím tě a zanechávám ti víru.
You're now leaving
I couldn't rule with you
One minute to sing the shotgun blues
How you feeling?
Do you love it too?
One minute to sing the shotgun blues
Nyní odcházíte
Nemohl jsem s tebou vládnout
Minutu na to, abych si zazpíval brokovnicový blues
Jak se cítíš?
Taky se ti to líbí?
Minutu na to, abych si zazpíval brokovnicový blues
You're now leaving
I couldn't rule with you
One minute to sing the shotgun blues
How you feeling?
Do you love it too?
One minute to sing the shotgun blues
Teď odcházíš
Nemohl jsem s tebou vládnout
Minutu na to, abych si zazpíval brokovnicový blues
Jak se cítíš?
Máš to taky rád?
Minutu na to, abych si zazpíval brokovnicový blues

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal LimeCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.