Playlisty Pokec
Reklama

This Is The Moment - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

This is the moment!
This is the day
When I send all my doubts and demons
On their way!
Tohle je ten moment!
Tohle je ten den
Kdy posílám všechny své pochybnosti a démony
Jejich cestou!
Every endeavor
I have made - ever
Is coming into play
Is here and now - today!
Každá snaha
Kterou jsem kdy měl
Vstupuje do hry
Je tady a teď - dneska!
This is the moment,
This is the time
When the momentum and the moment
Are in rhyme!
Tohle je ten moment!
Tohle je ten čas
Kdy spád a moment
Jsou ve verši!
Give me this moment
This precious chance
I'll gather up my past
And make some sense at last!
Dej mi tenhle moment
Tohle jedinečnou šanci
Budu sbírat svou minulost
A budu jí dávat smysl
This is the moment
When all I've done
All of the dreaming,
Scheming and screaming
Become one!
Tohle je ten moment
Kdy vše, co jsem udělal
Všechno v co sním
Intrikující a křičící
Se stává jedním!
This is the day
See it sparkle and shine!
When all I've lived for
Becomes mine!
For all these years,
I've faced the world alone,
And now the time has come
To prove to them
I've made it on my own!
Tohle je ten den
Viz ho jiskřit a lesknout se!
Když všechno pro co jsem žil
Se stává mým!
Celé ty roky
Jsem sám čelil světu
A teď nastal čas
Ukázat jim, že
Jsem to udělal sám!
This is the moment
My final test
Destiny beckoned,
I never reckoned
Second best!
Tohle je ten moment
Moje konečná zkouška
Osud pokynul
Nikdy jsem nepočítal s
Druhým nejlepším!
I won't look down
I must not fall!
This is the moment,
The sweetest moment of them all!
Nepodívám se dolů
Nesmím spadnou!
Tohle je ten moment
Nejsladší moment ze všech!
This is the moment!
Damn all the odds!
This day, or never
I'll sit forever
With the gods!
Tohle je ten moment!
K čertu se všemi statistikami!
Tenhle den nebo nikdy
Budu navždy sedět
S bohy!
When I look back,
I will always recall,
Moment for moment,
This was the moment,
The greatest moment,
Of them all!
Když se dívám zpátky
Vždycky vzpomínám
Moment za momentem
Tohle byl ten moment
Největší moment
Ze všech

Text pridala jakmyslis

Text opravil DevilDan

Video přidala Rokoska

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.