Playlisty Akcie
Reklama

No Place for the Cross - text, preklad

playlist Playlist
Lying infected in a hospital
a woman suffers in agony
nothing but death insides her
but a priest twisted her in property
Ležím nakažen v nemocnici
Žena trpí v agónii
Nic jen smrt je v ní
Ale kněz ji překroutil v majetek
Prisioners of christians beliefs
a morality based on prejudice
Vězni křesťanské víry
Morálka založená na předsudku
My body, my mind, I see
no place for the cross
My will, my choice, I Know
no place for the cross
Mé tělo, má mysl, vidím
Není místo pro kříž
Má vůle, má volba, já vím
Není místo na kříž
Fake dogmas imposing
misoginy, lies, intolerance
preachers disguising as peace
just another hate speech
Falešná dogmata jsou impozantní
Misogynie, lži, netolerance
Kazatelé se skrývají jako mír
Jen další nenávistná řeč
How long will we accept this silence?
Letting poor women dies
to satisfice a wicked god
who pleasures of our disgrace
Jak dlouho budeme tiše přijímat?
Nechávajíce chudé ženy umírat
K uspokojení zlého boha
Který se těší naší nemilostí
Wont control me
I reject your cross
Wont control me
I reject your god
Nebude mě ovládat
Odmítám tvůj kříž
Nebude mě ovládat
Odmítám vašeho boha

Text pridal paja65

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.