Playlisty Pokec
Reklama

In the Navy - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Where can you find pleasure,
Search the world for treasure,
Learn science, technology?
Where can you begin to
Make your dreams all come true
On the land or on the sea?
Where can you learn to fly,
Play in sports and skin dive
Study oceanography?
Sign up for the big band
Or sit in the grandstand
When your team and others meet
Kde můžeš najít potěšení,
Hledat poklady světa
Učit se vědu, technologii?
Kde si můžeš začít
Plnit všechny své sny
Na souši či na vodě?
Kde se můžeš naučit létat,
Hrát v týmu a potápět se,
Studovat oceánografii?
Dej se k tý velký bandě
Nebo si sedni na tribunu
Až se tvůj tým sejde s ostatními

In the navy
Yes, you can sail the seven seas
In the navy
Yes, you can put your mind at ease
In the navy
Come on now, people, make a stand
In the navy, in the navy
Can´t you see we need a hand?
In the navy
Come on, protect the motherland
In the navy
Come on and join your fellow man
In the navy
Come on, people, and make a stand
In the navy, in the navy, in the navy, oh!

U maríny
Jo, můžeš se plavit po sedmi mořích
U maríny
Jo, můžeš dát mysli pohov
U maríny
Pojďte, lidi, povstaňte
U maríny, u maríny
Copak nevidíte, že potřebujem další ruce?
U maríny
Tak pojď, chraň svou vlast
U maríny
Pojď, přidej se ke kamarádům
U maríny
Pojďte, lidi, a povstaňte
U maríny, u maríny, u maríny, ou!

They want you, they want you
They want you as a new recruit

Chtějí tě, chtějí tě
Chtějí tě jako nového rekruta

If you like adventure
Don´t you wait to enter
The recruiting office fast
Don´t you hesitate
There is no need to wait
They´re signing up new seamen fast
Maybe you are too young
To join up today
But don´t you worry ´bout a thing
For I´m sure there will be
Always a good navy
Protecting the land and sea

Máš-li rád dobrodružství
Nečekej a vejdi
Rychle do náborové kanceláře
Nebuď na pochybách
Není důvod čekat
Nové námořníky berou rychle
Možná jseš moc mladej
Aby ses upsal už dnes
Ale nic si z toho nedělej
Protože jsem si jistej, že tu bude
Vždycky dobrá marína,
Co střeží zem i moře

In the navy
Yes, you can sail the seven seas
In the navy
Yes, you can put your mind at ease
In the navy
Come on now, people, make a stand
In the navy, in the navy
Can´t you see we need a hand?
In the navy
Come on, protect the motherland
In the navy
Come on and join your fellow man
In the navy
Come on, people, and make a stand
In the navy, in the navy, in the navy, in the navy

U maríny
Jo, můžeš se plavit po sedmi mořích
U maríny
Jo, můžeš dát mysli pohov
U maríny
Pojďte, lidi, povstaňte
U maríny, u maríny
Copak nevidíte, že potřebujem další ruce?
U maríny
Tak pojď, chraň svou vlast
U maríny
Pojď, přidej se ke kamarádům
U maríny
Pojďte, lidi, a povstaňte
U maríny, u maríny, u maríny, u maríny

They want you, they want you
They want you as a new recruit

Chtějí tě, chtějí tě
Chtějí tě jako nového rekruta

Who, me?

Koho, mě?

They want you, they want you
They want you as a new recruit

Chtějí tě, chtějí tě
Chtějí tě jako nového rekruta

But, but, but I´m afraid of water!
Hey, hey, look, man!
I get seasick even watchin´ it on the TV!

Ale, ale, ale já se bojím vody!
Hej, hej, koukej, chlape!
Mám mořskou nemoc, už když to jen vidím v telce!

They want you!
Oh my goodness!
They want you!
What am I gonna do in a submarine?

Chtějí tě!
Ó, propáníčka!
Chtějí tě!
Co budu dělat na ponorce?
They want you, they want you (in the navy) Chtějí tě, chtějí tě (u maríny)
In the navy
Yes, you can sail the seven seas
In the navy
Yes, you can put your mind at ease
In the navy
Come on now, people, make a stand
In the navy, in the navy
Can´t you see we need a hand?
In the navy
Come protect the motherland
In the navy
Come on and join your fellow man
In the navy...
U maríny
Jo, můžeš se plavit po sedmi mořích
U maríny
Jo, můžeš dát mysli pohov
U maríny
Pojďte, lidi, povstaňte
U maríny, u maríny
Copak nevidíte, že potřebujem další ruce?
U maríny
Tak pojď chránit svou vlast
U maríny
Pojď, přidej se ke kamarádům
U maríny

Text pridala Dia

Text opravil Maatyn

Videa přidali Maatyn, Dendous95

Preklad pridal Maatyn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.