Playlisty Pokec
Reklama

Can't stop the Music - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Everyone you meet
the children in the street are swaying to the rhythm
there's something moving in them.
There's no place to hide
So why even try.
Can't you hear it coming you way it's here to stay
Každého koho potkáš
Děti na ulici kymácející se v rytmu
je tu něco, pohybující se v nich.
Není žádný úkryt
Tak proč to klidně nezkusit.
Neslyšíš to, přichází tvá cesta, je to tady, zůstaň
Music in our walk
Music when we talk.
It's really something magic to lose it would be tragic.
Can't you feel the sound
Moving through the ground
music makes the world go around.
Hudba v naší procházce
Hudba když mluvíme.
Je to opravdu něco magického ztratit, bylo by to tragické.
Necítíš zvuk
Pohyb v zemi
hudba dělá, že svět cestuje.
You can't stop the music
nobody can stop the music.
Take the cold from the snow
tell the trees "don't grow"
Tell the wind don't blow
'cause it's easier no!
Nemůžeš zastavit hudbu
nikdo nemůže zastavit hudbu.
Vezmi chlad ze sněhu
řekni stromům "neroste"
Řekni větru nefoukej
Protože je to jednodušší, ne!
You can't stop the music
nobody can stop the music.
Take the spark from love
make the rain fall up
Cause that's easier to do.
Nemůžeš zastavit hudbu
nikdo nemůže zastavit hudbu.
Vezmi jiskru z lásky
učiň, aby déšť spadl
Protože je to snazší udělat.
Moving with the wind.
Since the world began
the beat is gona get cha'
The beat is gonna get cha'
Pohybující se s větrem.
Od té doby co svět začal
úder udělá cha
úder udělá cha
Music for the blues
For young dancing shoes
There's music in the way that we kiss
You can't resist
moving through the trees
Buzzing with the bees
The sound is getting louder
the sound is getting louder.
Music when we play
when we kneel to pray
There's music in the sound of the wind.
Hudba pro blues
Pro mladé taneční boty
Tam je hudba ve způsobu, jakým líbáme
Nemůžeš odolat
pohybující se mezi stromy
Bzučení s včelami
Zvuk je hlasitější
Zvuk je hlasitější.
Hudba když hrajeme
Když klečíme, abychom se modlili
Tam je hudba ve zvuku větru.
You can't stop the music
Nobody can stop the music.
Take the heat from flame
Try not feeling pain
Though you try in vain
It's much easier no!
Nemůžeš zastavit hudbu
nikdo nemůže zastavit hudbu.
Vezmi teplo z plamene
Zkus necítit bolest
I když se pokusíš marně
Je to mnohem jednodušší, ne!
You can't stop the music
Nobody can stop the music.
Change the master plan
Take the hope from man
Cause that's easier to do.
Nemůžeš zastavit hudbu
nikdo nemůže zastavit hudbu.
Změň hlavní plán
Vezmi naději od člověka
Protože je to snazší dělat.
On the radio
on every TV show
For each and every reason In each and every season.
Music when we love
for the moon above
Music for the show of life that never ends.
V rádiu
na každém televizním pořadu
Pro každého a každý důvod v každým v každé sezóně.
Hudba když jsme zamilovaní
za měsíc výše
Hudba pro ukázku života, který nikdy nekončí.
Music on a plane
music on a train
Sailing on the ocean music in the motion
Music in your car
at your local bar
There's music when you look at a star.
Hudba v letadle
hudba ve vlaku
Plachtění v hudbě oceánu v pohybu
Hudba v autě
v tvém místním baru
Tam je hudba, když se podíváš na hvězdu.
You can stop the music
nobody can stop the music.
Keep two lovers apart
mend a broken heart
Catch a falling star
that's much easier to do.
Můžeš zastavit hudbu
nikdo nemůže zastavit hudbu.
Udržuj dva milence od sebe
sprav zlomené srdce
Chyť padající hvězdu
to je mnohem snazší udělat.
No! You can stop the music
Nobody can stop the music.
Tell the sun Don't shine"
Stop old father time
'Cause that's easier to do.
Ne! Můžeš zastavit hudbu
Nikdo nemůže zastavit hudbu.
Řekni slunci nesviť
Zastav starý otcův čas
Protože to je snazší dělat.
You can stop the music
nobody can stop the music.
Take the cold from the snow
tell the trees "don't grow"
Tell the wind don't blow
'cause it's easier no!
Můžeš zastavit hudbu
nikdo nemůže zastavit hudbu.
Vezmi chlad ze sněhu
řekni stromům "neroste"
Řekni větru nefoukej
Protože je to jednodušší, ne!

Text pridala bedasong

Video přidala Dendous95

Preklad pridala Dendous95

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Can't Stop the Music

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.