Playlisty Pokec
Reklama

Nico And The Niners - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Msilaiv ecnuoned ew
Tsae eurt daeh dna amed evael lliw uoy
Sotidnab era ew
/
We are Banditos
You will leave Dema and head true east
We denounce vialism
My jsme Banditos
Opustíš Demu a zamíříš na opradový východ
My soudíme vialismus.

East is up, I'm fearless when I hear this on the low
East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes
East is up, when Bishops come together they will know that
Dema don't control us, Dema don't control
East is up
Východ je nahoře, nebojím se když tohle slyším šeptem
Východ je nahoře, nic mě nezajímá když nosím svoje rebelské oblečení
Východ je nahoře, když se Biskupové sejdou tak budou vědět že
Dema nás neovládá, Dema neovládá
Východ je nahoře
They want to make you forget
They want to make you forget
Save your razorblades now, not yet
Save your razorblades now, not yet
Chtějí tě donutit zapomenout
Chtějí tě donutit zapomenout
Nechte si svoje žiletky, ještě ne
Nechte si svoje žiletky, ještě ne
I'm heavy, my Jumpsuit is on steady
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my Jumpsuit takes me so high
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
Jsem těžký, moje kombinéza je připravená
Jsem lehčí když jsem níž, jsem výš když jsem těžký
Jsem tak vysoko, moje kombinéza mě dostává tak vysoko
Letím pryč od ohně, od Nica a Devítky
East is up, I'm fearless when I hear this on the low
East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes
East is up, when Bishops come together they will know that
Dema don't control us, Dema don't control
Východ je nahoře, nebojím se když tohle slyším šeptem
Východ je nahoře, nic mě nezajímá když nosím svoje rebelské oblečení
Východ je nahoře, když se Biskupové sejdou tak budou vědět že
Dema nás neovládá, Dema neovládá
Východ je nahoře
I'm heavy, my Jumpsuit is on steady
I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy, oh
I'm so high, my Jumpsuit takes me so high
I'm flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
Jsem těžký, moje kombinéza je připravená
Jsem lehčí když jsem níž, jsem výš když jsem těžký
Jsem tak vysoko, moje kombinéza mě dostává tak vysoko
Letím pryč od ohně, od Nica a Devítky
I'm heavy, Jumpsuit is on steady
Lighter when I'm lower, higher when I'm heavy, oh
I'm so high, I'm so high
I'm so high, I'm so high
Fire, Nico and the Niners
Jsem těžký, kombinéza je připravená
Lehčí když jsem níž, výš když jsem těžký
Jsem tak vysoko, tak vysoko
oheň, Nico a Devítka
What I say when I want to be enough
What a beautiful day for making a break for it
We'll find a way to pay for it
Maybe from all the money we made razorblade stores
Rent a racehorse and force a sponsor
And start a concert, a complete diversion
Start a mob and you can be quite certain
We'll win but not everyone will get out
No, no
We'll win but not everyone will get out
No, no
We'll win but not everyone will get out
Co říkám když chci být dostatečný
Jaký krásný den na to, abychom uprchli
Najdeme si cestu jak to zaplatit
Možná ze všech těch peněz, co jsme vydělali v obchodech s žiletkami
Pronajmeme závodního koně a vynutíme si sponzora
A začneme koncert, úplný převrat
Začneme dav a ty si můžeš být docela jistý že
My vyhrajeme ale ne každý se dostane ven
Ne, ne
My vyhrajeme ale ne každý se dostane ven
Ne, ne
My vyhrajeme ale ne každý se dostane ven
East is up, I'm fearless when I hear this on the low
East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes
East is up, when Bishops come together they will know that
Dema don't control us, Dema don't control
East is up
Východ je nahoře, nebojím se když tohle slyším šeptem
Východ je nahoře, nic mě nezajímá když nosím svoje rebelské oblečení
Východ je nahoře, když se Biskupové sejdou tak budou vědět že
Dema nás neovládá, Dema neovládá
Východ je nahoře
I'm so high, so high
Fire, Nico and the Niners
I'm so high, so high
(So did they bury you? / We are Banditos)
Fire, Nico and the Niners
Jsem tak vysoko, tak vysoko
Oheň, Nico a Devítka
Jsem tak vysoko, tak vysoko
(Tak pohřbili tě? / My jsme Banditos)
Oheň, Nico a Devítka

Text pridala AdwellKa

Text opravil YukkiMitsuko

Videa přidali AdwellKa, candle

Preklad pridala Erbanka

Preklad opravil Nojono

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Trench

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.