Playlisty Pokec
Reklama

Neon Gravestones - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

What's my problem?
Well, I want you to follow me down to the bottom
Underneath the insane asylum
Keep your wits about you while you got 'em
'Cause your wits are first to go while you're problem-solving
And my problem?
We glorify those, even more, when they
My opinion
Our culture can treat a loss
Like it's a win and right before we turn on them
We give them the highest of praise, and hang their banner from a ceiling
Communicating, further engraving
An earlier grave is an optional way
No
Co je můj problém?
Prostě chci abyste se mnou šli až na dno
Až pod azyl šílenství
Držte si své vědomí o sobě dokud ho ještě máte
Protože to je to první o co přijdete když začnete řešit svoje problémy
A můj problém?
Romantizujeme to, ještě víc když -
Můj názor?
Naše kultura se umí vypořádat se ztrátou
Jako by to byla výhra a těsně před tím než je bodneme do zad
Jim dáme tu největší chválu a pověsíme jejich prapor ze stropu
Komunikujeme, vrýváme to ještě hlouběji
Předčasný hrob je dobrovolná cesta
Ne.
Neon gravestones try to call
(Neon gravestones try to call)
Neon gravestones try to call for my bones
(Neon gravestones try to call)
Call
(For my bones)
Call, call, call
Call
Call
Neonové náhrobky se snaží volat
(Neonové náhrobky se snaží volat)
Neonové náhrobky se snaží volat po mých kostech
(Neonové náhrobky se snaží volat)
Volat
(Po mých kostech)
Volat, volat, volat
Volat
Volat
What's my problem?
Don't get it twisted
It's with the people we praise who may have assisted
I could use the streams and extra conversations
I could give up, and boost up my reputation
I could go out with a bang
They would know my name
They would host and post a celebration
My opinion will not be lenient
My opinion, it's real convenient
Our words are loud, but now I'm talking action
We don't get enough love?
Well, they get a fraction
They say, "How could he go if he's got everything?"
I'll mourn for a kid, but won't cry for a king
Co je můj problém?
Nepřekrucujte to
Je to s těmi lidmi, které chválíme kteří mohli pomoct
Mohl jsem použít streamy a extra konverzace
Mohl jsem to vzdát a nabrat si tím známost
Mohl jsem odejít jedním odprásknutím
Znali by moje jméno
Uváděli a šírili slavnost
Můj názor nebude shovívavý
Můj názor je fakt přesvědčivý
Naše slova jsou hlasitá, ale teď říkám činy
Nedostáváme dost lásky?
No oni dostávají jenom zlomek
Říkaj "jak mohl odejít když měl všechno?"
Budu truchlit pro dítě ale nebudu plakat pro krále
Neon gravestones try to call
(Neon gravestones try to call)
Neon gravestones try to call for my bones
(Neon gravestones try to call)
Call
(For my bones)
Call, call, call
Call
Call
Neonové náhrobky se snaží volat
(Neonové náhrobky se snaží volat)
Neonové náhrobky se snaží volat po mých kostech
(Neonové náhrobky se snaží volat)
Volat
(Po mých kostech)
Volat, volat, volat
Volat
Volat
Promise me this
If I lose to myself
You won't mourn a day
And you'll move onto someone else
Promise me this
If I lose to myself
You won't mourn a day
And you'll move onto someone else
Slibte mi tohle
Jestli sám se sebou prohraju
Nebudete smutnit jediný den
A přesunete se na někoho jiného
Slibte mi tohle
Jestli sám se sebou prohraju
Nebudete smutnit jediný den
A přesunete se na někoho jiného
(Call)
(Call)
(Volat)
(Volat)
Neon gravestones try to call
(Neon gravestones try to call)
Neon gravestones try to call for my bones
(Call, call, call)
Neon gravestones try to call
(Neon gravestones try to call)
Neon gravestones try to call for my bones
Neonové náhrobky se snaží volat
(Neonové náhrobky se snaží volat)
Neonové náhrobky se snaží volat po mých kostech
(Volat, volat, volat)
Neonové náhrobky se snaží volat
(Neonové náhrobky se snaží volat)
Neonové náhrobky se snaží volat po mých kostech
But they won't get them
No, they won't get them
They won't get them
But they won't get them
Ale nedostanou je
Ne, nedostanou je
Nedostanou je
Ale nedostanou je
Don't get me wrong
The rise in awareness
Is beating a stigma that no longer scares us
But for sake of discussion
In spirit of fairness
Could we give this some room for a new point of view?
And, could it be true that some could be tempted
To use this mistake as a form of aggression?
A form of succession?
A form of a weapon?
Thinking "I'll teach them"
Well, I'm refusing the lesson
It won't resonate in our minds
I'm not disrespecting what was left behind
Just pleading that "it" does not get glorified
Maybe we swap out what it is that we hold so high
Find your grandparents or someone of age
Pay some respects for the path that they paved
To life, they were dedicated
Now, that should be celebrated
Nechápejte mě špatně
Vzestup v povědomí
Bije do jizvy která už nás nadále neděsí
Ale pro dobro diskuze
V duchu spravedlivosti
Mohli bychom tomuhle dát trochu prostoru pro nový úhel pohledu
A mohla by to být pravda, že někteří by mohli být v pokušení
Použít tenhle omyl jako formu agrese?
Formu následnictví?
Formu zbraně?
Myslíc si "však já je naučím"
Ale já odmítám lekci
Nebude rezonovat v našich myslích
A ne, nezneucťuju to, co po nich zbylo
Jen prosím, aby "to" nebylo romantizováno
Možná vyměňme to, co držíme tak vysoko
Najděte své prarodiče, nebo někoho staršího věku
Vzdejte hold cestě, kterou vydláždili
Byli oddaní životu
To je to co bychom měli slavit

Text pridala dykjo

Video přidala Rebus_Rebus

Preklad pridal Czempi

Preklad opravil Czempi

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Trench

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.