Pokec Playlisty
Reklama

Morph - text, preklad

playlist Playlist
Can't stop thinking about if and when I'll die
For now I see that "if" and "when" are truly different cries
For "if" is purely panic and "when" is solemn sorrow
And one invades today while the other spies tomorrow
We're surrounded and we're hounded
There's no "above", or "under", or "around" it
For "above" is blind belief and "under" is sword to sleeve
And "around" is scientific miracle, let's pick "above" and see
For if and when we go "above", the question still remains
Are we still in love and is it possible we feel the same?
And that's when going "under" starts to take my wonder
But until that time, I'll try to sing this
Nemůžu přestat myslet na to, jestli a kdy zemřu
Zatím chápu že "jestli" a "kdy" jsou opravdu rozdílné věci
Protože "jestli" je čistě panické a "kdy" je oslavný smutek
A jedno napadá dnešek zatímco druhé špehuje zítřek
Jsme obklíčení a pronásledovaní
Není tu žádné "nad", nebo "pod" nebo "okolo"
Protože "nad" je slepá víra a "pod" je meč do rukávu
A "kolem" je vědecký zázrak, vyberme si "nad" a uvidíme
Protože jestli a když půjdeme "vzhůru", otázka pořád zůstává
Milujeme ještě a je možné že cítíme to samé?
A to je to, kdy mě cesta "pod" začne zajímat
Ale do té doby se to pokusím zazpívat
If I keep moving, they won't know
I'll morph to someone else
What they throw at me's too slow
I'll morph to someone else
I'm just a ghost
I'll morph to someone else
Defense mechanism mode
Když zůstanu v pohybu, nebudou vědět
Přeměním se v někoho jiného
To co na mě hází je moc pomalé
Přeměním se v někoho jiného
Jsem jenom duch
Přeměním se v někoho jiného
Mód obranného mechanismu
He'll always try to stop me, that Nicholas Bourbaki
He's got no friends close but those who know him most know
He goes by Nico, he told me I'm a copy
When I'd hear him mock me that's almost stopped me
Well we're surrounded and we're hounded
There's no above or a secret door. what are we here for
If not to run straight through all our tormentors?
But until that time I'll try to sing this...
Vždy se mě bude snažit zastavit, ten Nicholas Bourbaki
Nemá žádné přátelé, ale ti co ho znají nejvíc ví
Že se mu říká Nico, řekl mi že jsem kopie
Když jsem ho slyšel jak se mi posmívá, to mě skoro zastavilo
Nicméně jsme obklíčení a pronásledovaní
Není žádné nad, nebo tajné dveře, proč jsme vůbec tady
Jestli ne, abychom běželi skrz všechny naše mučitele?
Ale do té doby se to pokusím zazpívat
If I keep moving, they won't know
I'll morph to someone else
What they throw at me's too slow
I'll morph to someone else
I'm just a ghost
I'll morph to someone else
Defense mechanism mode
Když zůstanu v pohybu, nebudou vědět
Přeměním se v někoho jiného
To co na hází je moc pomalé
Přeměním se v někoho jiného
Jsem jenom duch
Přeměním se v někoho jiného
Mód obranného mechanismu
I'll morph to someone else Proměním se v někoho jiného
Lights they blink to me, transmitting things to me
Ones and zeroes, ergo this symphony
Anybody listening? Ones and zeroes
Count to infinity, ones and zeroes
Světla na mě blikají, vzkazují mi věci
Jedničky a nuly, proto tahle symfonie
Poslouchá někdo? Jedničky a nuly
popočítat do nekonečna, jedničky a nuly
I'm surrounded and I'm hounded
There's no "above", or "under", or "around" it
For "above" is blind belief and "under" is sword to sleeve
And "around" is scientific miracle, let's pick "above" and see
For if and when we go "above", the question still remains
Are we still in love and is it possible we feel the same?
And that's when going "under" starts to take my wonder
But until that time
Jsem obklíčený a pronásledovaný
Není tady žádné "nad", nebo "pod" nebo "okolo"
Protože "nad" je slepá víra a "pod" je meč do rukávu
A "kolem" je vědecký zázrak, vyberme si "nad" a uvidíme
Protože jestli a když půjdeme "vzhůru", otázka pořád zůstává
Milujeme ještě a je možné že cítíme to samé?
A to je to, kdy mě cesta "pod" začne zajímat
Ale do té doby
I'll morph to someone else, I'm just a ghost Se proměním v někoho jiného, jsem jenom duch
If I keep moving, they won't know
I'll morph to someone else
What they throw at me's too slow
I'll morph to someone else
I'm just a ghost
I'll morph to someone else
Defense mechanism mode
If I keep moving, they won't know
Defense mechanism mode
Když zůstanu v pohybu, nebudou vědět
Přeměním se v někoho jiného
To co na hází je moc pomalé
Přeměním se v někoho jiného
Jsem jenom duch
Přeměním se v někoho jiného
Mód obranného mechanismu
Když zůstanu v pohybu, nebudou vědět
Mód obranného mechanismu
Not done
Not done
Not done
Josh Dun
I'll morph to someone else
Ještě ne
Ještě ne
Ještě ne
Josh Dun
Přeměním se v někoho jiného

Text pridala dykjo

Text opravila Rebus_Rebus

Video přidala Rebus_Rebus

Preklad pridal Czempi

Preklad opravila Rebus_Rebus

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.