Playlisty Akcie
Reklama

Levitate - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Oh I know how to levitate up off my feet
And ever since the seventh grade I've learned to fire-breathe
And though I feed on things that fell
You can learn to levitate with just a little help
Learn to levitate with just a little help
Oh já vím, že dokážu levitovat
A od sedmé třídy jsem se naučil dýchat oheň
A i přesto, že se živím věcmi co spadly
Můžeš se naučit levitovat s malou pomocí
Nauč se levitovat s malou pomocí
Come down, come down,
Cowards only come through when the hour’s late,
And everyone’s asleep, mind you,
Now, show up, show up,
I know I shouldn’t say this,
But a curse from you is all that I would need right now, man.
Come down, come down,
Cowards only come through when the hour’s late,
And everyone’s asleep, mind you,
Now, show up, show up,
I know I shouldn’t say this,
But a curse from you is all that I would need right now, man.
Pojď dolů, pojď dolů
Zbabělci projdou jen v pozdních hodinách
A když už všichni spí, víš co
Teď se ukaž, ukaž
Vím, že bych to neměl říkat
Ale prokletí od tebe je to jediné, co bych teď potřeboval, kámo
Pojď dolů, pojď dolů
Zbabělci projdou jen v pozdních hodinách
A když už všichni spí, víš co
Teď se ukaž, ukaž
Vím, že bych to neměl říkat
Ale prokletí od tebe je to jediné, co bych teď potřeboval, kámo
Danger in the fabric of this thing I made,
I probably shouldn't show you but it’s way too late,
My heart is with you hiding but my mind's not made,
Now they know it like we both knew for some time I'd say.
They’re smirking at fresh blood, they're circling above,
But this is not enough,
Yeah this is not what you thought,
No, no we are not just graffiti on a passing train,
I got back what I once bought back,
In that slot I won't need to replace.
This culture is a poacher of overexposure, not today,
Don't feed me to the vultures, I am a vulture who feeds on pain.
Sleep in a well-lit room, don't let the shadow through,
And sever all I knew. Yeah sever all,
I thought I could depend on, my weekends,
On the freezing ground that I'm sleeping on,
Please keep me from, please keep me down from the ledges,
Better test it, wooden wedges under doorways,
Keep your wooden wedges under doors.
Chorus, verse, chorus, verse,
Now here comes the eight. Wait, habits here too,
You're the worst, your structure compensates,
But compensation feels a lot like rising up to dominate,
By track two, at least they all know all they hear comes from a place.
Nebezpečí skladby této věci, kterou jsem vytvořil
Nejspíš bych ti to neměl ukazovat, ale je příliš pozdě
Moje srdce se s tebou skrývá, ale moje mysl není připravená
Teď to vědí, jako jsme to nějakou dobu věděli my, řekl bych
Šklebí se nad čerstvou krví, krouží nad námi
Ale tohle nestačí
Jo, není to jak jsi si to představoval
Ne, ne nejsme jen graffiti na projíždějícím vlaku
Dostal jsem zpátky, co jsem si jednou koupil
To místo už nebudu potřebovat zaplnit
Tato kultura je pytlákem vystavování, ne dnes
Nedávejte mě supům napospas, já jsem sup, co se živí bolestí
Spí v dobře osvětlené místnosti, nepropouštěj stín skrz
A zpřetrhám všechny co jsem znal, jo, zpřetrhám všechny
Myslel jsem, že se můžu spoléhat na víkendy
Na mrazivé zemi, na které spím
Prosím, drž mě od, prosím, drž mě dál od říms
Radši to předem zkus, dřevěné klíny pod dveřmi
Drž si dřevěné klíny pod dveřmi
Refrén, sloka, refrén, sloka
Teď přijde osm, počkat, zvyky jsou tu jsou taky
Jsi nejhorší, tvoje struktura to kompenzuje
Ale kompenzace působí jako stoupání k dominanci už na druhé skladbě
Alespoň všichni vědí, že vše co slyší pochází z místa
Oh I know how to levitate up off my feet,
And ever since the seventh grade I learned to fire-breathe,
And though I feed on things that fell,
You can learn to levitate with just a little help,
You can levitate with just a little help.
Oh já vím, že dokážu levitovat
A od sedmé třídy jsem se naučil dýchat oheň
A i přesto, že se živím věcmi co spadly
Můžeš se naučit levitovat s malou pomocí
Nauč se levitovat s malou pomocí
Welcome To Trench Vítej v zákopu

Text pridala susanedallas

Text opravila Smol_Lalia

Video přidala Sharon13

Preklad pridala Natt_y23

Preklad opravil Nojono

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Trench

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.