Playlisty Pokec
Reklama

Right In Two - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Angels on the sideline,
Puzzled and amused.
Why did Father give these humans free will?
Now they’re all confused.
Andělé v ústraní
Rozpačití a pobavení
Proč dal Otec těmto lidem svobodnou vůli?
Teď jsou všichni zmatení
Don’t these talking monkeys know that
Eden has enough to go around?
Plenty in this holy garden, silly old monkeys,
Where there’s one, you're bound to divide it,
Right in two.
Copak tyto mluvící opice nevědí, že Eden už má dost přešlapování kolem?
Spousta jich v této svaté zahradě, hloupých starých opic
Kde je ta, kterou ses zavázal rozpůlit
Rovnou na dvě
Angels on the sideline,
Baffled and confused.
Andělé v ústraní
Bezradní a zmatení
Father blessed them all with reason.
And this is what they choose.
Monkey, killing monkey, killing monkey.
Over pieces of the ground.
Otec jim všem žehnal se záměrem
A ony si vybraly tohle.
Opice vraždí opici, vraždí opici
Napříč celou zemí
Silly monkeys give them thumbs,
They forge a blade,
And where there's one they're bound to divide it,
Right in two.
Right in two.
Hloupé opice jim přikážou
Ony stvoří čepel
A kde je ta, kterou mají rozpůlit
Rovnou na dva
Rovnou na dva
Monkey, killing monkey, killing monkey.
Over pieces of the ground.
Silly monkeys give them thumbs,
They make a club.
And beat their brother down.
How they survive so misguided is a mystery.
Repugnant is a (not dismal) creature who would
Squander the ability to lift an eye to heaven, conscious of his fleeting time here
Opice vraždí opici, vraždí opici
Napříč celou zemí
Hloupé opice jim rozkážou
Ony vyrobí palcát
A srazí svého bratra dolů
Jak přežívají v takovém omylu je záhadou
Odporný je tvor, který by promarnil tu možnost pohléhnout k nebi
S vědomím svého pomíjivého času zde
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Fight, over the clouds, over the earth, over sky.
Fight, over life, over blood, over air and light.
Over love, over sun, over another.
Fight, till they die (not all the time) Over what? Over Lies and (greed).
Bojují kvůli mrakům, kvůli zemi, kvůli nebi
Bojují kvůli životu, kvůli krvi, kvůli vzduchu a světlu.
Kvůli lásce, kvůli slunci, kvůli ostatnímu.
Bojují, dokud neumřou. Kvůli čemu?
Kvůli lžím a nenasytnosti
Angels on the sideline again.
Been so long with patience and reason.
Angels on the sideline again.
Wondering when this tug of war will end.
Andělé znovu v ústraní
Tak dlouho trpěliví a rozumní
Andělé znovu v ústraní
Uvažují, kdy tohle přetahování skončí
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Right in two.
Right in two.
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva

Text pridala krylanda

Video přidal john114

Preklad pridala krylanda

Preklad opravila m4rnet

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

10,000 Days

Tool texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.