Playlisty Pokec
Reklama

Jambi - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Here from the king's mountain view
Here from the wild dream come true
Feast like a sultan I do
On treasures and flesh, never few.
Odtud z výhledu královské hory
odtud kde se divoké sny stávají skutečností
krmím se jako sultán
na pokladech a mase, nikdy málo
But I, I would wish it all away
If I thought I'd Lose you just one day
ale já, přál bych si, aby to všechno zmizelo
když jsem si představil, že bych tě ztratil jen na jeden den
The devil with his had me down
In love with the dark side I'd found.
Dabble in all the way down
Up to my neck so to drown.
ďábel s ním mě měli dole
v lásce s temnou stranou jsem našel
ponořen do hloubky
nad krk, tak abych se utopil
But you changed that all for me
Lifted me up, turned me round
So I,
I,
I,
I,
Ale ty jsi tohle celé změnila
vyzdvihla mě, otočila
Tak já,
já,
já,
já,
I would
I would
I would
Wish this all away
Přál bych si
Přál bych si
přál bych si
aby to všechno bylo pryč
Prayed like a martyr dusk to dawn
Beg like a hooker all night long
Tempted the devil with my song
And got what I wanted all along
Modlit se jako mučedník od rozbřesku do západu
žebrat jako šlapka celou noc
pokoušet ďábla svou písní
a dostat, co jsem všeho všudy chtěl
But I
And I would
If I could
And I would
Ale já
A já bych
kdybych
Ajá bych
Wish it away
Wish it away
Wish it all away
Wanna wish it all away
No pressure could hold sway
Or just a fine line
Kneeling away, my centre
si přál to dát pryč
si přál to dát pryč
si přál to dát všechno pryč
chci aby to všechno bylo pryč
žádný tlak se nemůže vydržet kolísat
nebo jen v linii
klečíc pryč, můj střede
So if I could I'd wish it all away
If I thought tomorrow, They'd take you away
You, my peace of mind, my all, my center
Just trying to hold on
One more day
Tak kdybych mohl, přál bych si aby to všechno bylo pryč
Kdybych pomyslel, že zítra tě vezmou pryč
Ty, pokoji v mé duši, moje všechno, můj střede
Jen se snažím vydržet
ještě jeden den
Damn my eyes
Damn my eyes
proklej mé oči
proklej mé oči
Damn my eyes if they should compromise our fulcrum
If wants and needs divide me, then I might as well be gone
proklej mé oči kdyby měly prozradit naši oporu
Když mě touhy a potřeby rozdělí, tak já můžu stejně tak zmizet
Shine on forever
Shine on benevolent sun
sviť na věky
sviť, laskavé slunce
Shine down upon the broken
Shine until the two become one
sviť dolů na to zlomené
sviť dokud se ze dvou nestane jedna
Shine on forever
Shine on benevolent sun
sviť na věky
sviť, laskavé slunce
Shine on upon the severed
Shine until the two become one
sviť na to odděléné
sviť dokud se ze dvou nestane jedna
Divided I'm withering away
Divided I wither away
uvadám rozpolcený
uvadnu rozpolcený
Shine on upon the many, light our way
Benevolent sun
sviť na hodně, osviť naši cestu
laskavé slunce
Breathe in union
Breathe in union
Breathe in union
Breathe in union
Breathe in union
So as one, survive
Another the day and season
dýchat jednotně
dýchat jednotně
dýchat jednotně
dýchat jednotně
dýchat jednotně
Tak abychom jako jeden přežili
další ten den a období
Silence, legion, save your poison
Silence, legion, stay out of my way
ticho, legie, šetři svým jedem
ticho, legie, uhni z mé cesty

Text pridala krylanda

Text opravil StoneDMan123

Video přidal john114

Preklad pridala Marllene

Preklad opravil StoneDMan123

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

10,000 Days

Tool texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.