Playlisty Pokec
Reklama

Fear Inoculum - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Immunity
Long overdue
Contagion
I exhale you
Naive
I opened up to you
Venom and mania
Imunita
Dlouho vyprchaná
Nákaza
Vydechuji tě
Naivně
Jsem se ti oteveřel
Jed v mánii
Now, contagion
I exhale you
Teď, nákazo
Tě vydechuji
The deceiver says, he says
You belong to me
You don't wanna breathe the light of the others
Fear the light
Fear the breath
Fear the others for eternity
But I hear them now. Inhale the clarity
I hear the venom, the venom in
What you say inoculated
Bless this immunity
Bless this immunity
Bless this immunity
Podvodník říká, říká
Patříš ke mně
Nechceš dýchat světlo těch ostatních
Boj se světla
Boj se dechu
Boj se navěky ostatních
Ale slyším je, nadechni se jasnosti
Slyším ten jed, jed v tom
Co říkáš naočkován
Požehnej této imunitě
Požehnej této imunitě
Požehnej této imunitě
Exhale, expel
Recast my tale
Weave my allegorical elegy
Vydechni, vyžeň
Převyprávěj můj příběh
Utkej mou alegorickou elegii
Enumerate
All that I'm to do
Calculating steps away from you
My own
Mitosis
Growing through
Division from mania
Vyjmenuj
Všechno, co dělám
Vypočítávám od tebe kroky
Má vlastní
Mitoza
Roste
Skrze klam z mánie
Exhale, expel
Recast my tale
Weave my allegorical elegy
Vydechni, vyžeň
Převyprávěj můj příběh
Utkej mou alegorickou elegii
Forfeit
All control
You poison
You spectacle
Zbav se
Vší kontroly
Trávíš
Díváš se
Exorcize the spectacle
Exorcize the malady
Exorcize the disparate
Poison for eternity
Purge me and evacuate
The venom and the fear that binds me
Vymítej podívanou
Vymítej nemoc
Vymítej nesourodost
Navěky otravuj
Očisti mě a vyžeň
Jed a strach, co mě svazuje
Your veil now
Lift away
I see you
Running
Deceiver
Chased away
A long time
Coming
Odhal se
Zvedni se pryč
Vidím tě
Běžet
Podvodník
Je zahnán
Dlouhá doba
Přichází

Text pridal john114

Text opravil john114

Video přidal john114

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil Pepid

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Fear Inoculum

Tool texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.