Playlisty Pokec
Reklama

10,000 Days (Wings, Pt. 2) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

We listen to the tales and romanticize
How we'd follow the path of the hero
Boast about the day when the rivers overrun
How we rise to the height of our halo
Listen to the tales as we all rationalize
Our way into the arms of the savior
Feigning all the trials and the tribulations
None of us have actually been there
Not like you
Posloucháme příběhy a romantizujeme,
jak bychom následovali cestu hrdiny
Chvástali se dnem, kdy řeky přetekly
jak jsme vystoupali pro naši svatozář
Posloucháme příběhy a racionalizujeme
naší cestu do náruče spasitele.
Fingujeme všechny zkoušky a strasti
Nikdo z nás tam doopravdy nebyl....
Ne jako ty
Ignorant siblings at the congregation
Gather around spewing sympathy
Spare me
None of them can even hold a candle up to you
Blinded by choice, these hypocrites won't see
But enough about the collective Judas
Who could deny you were the one who
Illuminated your little piece of the divine?
And this little light of mine, a gift you passed on to me
I'm gonna let it shine to guide you safely on your way
Your way home
Ignorantští sourozenci na shromáždění
zvrací vůkol své sympatie
Ušetřete mne
Nikdo z nich se ti nemůže vyrovnat
Oslepeni volbou, tito pokrytci nikdy neuvidí
Ale dost o kolektivním Jidášovi
Kdo by mohl popřít, že tys byla ta, kdo osvítil
svou malou část božství
A tohle mé malé světlo, dar, který jsi mi přenechala,
nechám ho zářit, ať tě bezpečně vede po tvé cestě
tvé cestě domů
Oh, what are they gonna do when the lights go down
Without you to guide them all to Zion?
What are they gonna do when the rivers overrun
Other than tremble incessantly?
High is the way, but all eyes are upon the ground
You were the light and the way they'll only read about
I only pray Heaven knows when to lift you out
Ten thousand days in the fire is long enough
You're going home
Co budou dělat, až světla zhasnou
bez tebe, abys je vedla do Sionu?
Co budou dělat, až řeky přetečou
než se bez ustání třást strachy?
Vysoko je cesta, ale všechny oči hledí do země
tys byla světlo a cesta, o které budou jen číst
Jen se modlím, že Nebe ví, kdy tě vyzvednout
10 000 dní v ohni je dost dlouho,
jdeš domů
You're the only one who can hold your head up high
Shake your fists at the gates, saying
"I have come home now
Fetch me the spirit, the son, and the father
Tell them their pillar of faith has ascended
It's time now, my time now
Give me my, give me my wings"
Ty jsi jediná, kdo dokáže držet hlavu vzhůru
zabouchej pěstmi na Bránu říkajíc
Přišla jsem domů,
Sežeňte ducha, syna a otce svatého
Řekněte jim, že jejich pilíř víry vystoupal
Nastal čas, můj čas
dejte mi má, dejte mi má křídla!
Give me my
Give me my
Give me my
Give me my
Give me my
Give me my wings
You are the light and way that they will only read about

dejte mi má,
dejte mi má,
dejte mi má,
dejte mi má,
dejte mi má,
dejte mi má křídla
Ty jsi světlo a cesta, o které budou jen číst
Set as I am in my ways and my arrogance
Burden of proof tossed upon the believers
You were my witness, my eyes, my evidence
Judith Marie, unconditional one

Zatvrdlá ve svých zvycích a aroganci
Důkazní břemeno hozeno na věřící
Bylas můj svědek, mé oči, můj důkaz
Judith Marie, bezpodmínečná
Daylight dims leaving cold fluorescents
Difficult to see you in this light
Please forgive this bold suggestion
Should you see your maker's face tonight
Look him in the eye, look him in the eye, and tell him
"I never lived a lie, never took a life, but surely saved one
Hallelujah, it's time for you to bring me home."
Denní světlo pohasíná a zanechává chladné světélkování
Je obtížné tě vidět v tomto světle
prosím odpusť tento odvážný návrh
Kdybys dnes viděla svého stvořitele
podívej se mu do očí, podívej se mu do očí a řekni mu
Nikdy jsem nežila ve lži. nikdy jsem nevzala život
ale určitě jeden zachránila
halelujah
je čas, abys mne vzal domů.

Text pridala krylanda

Text opravil john114

Video přidal john114

Preklad pridal Martulee

Preklad opravil john114

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

10,000 Days

Tool texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.