Pokec Playlisty
Reklama

It makes a fellow proud to be a soldier - text, preklad

playlist Playlist
The heart of every man in our platoon must swell with pride,
for the nation's youth, the cream of which is marching at his side,
for the fascinating rules and regulations that we share,
and the quaint and curious costumes that we're called upon to wear.
Srdce každého muže v naší četě se musí dmout pýchou
na národní dorost, jehož výkvět pochoduje po jeho boku,
na fascinující pravidla a předpisy, které sdílíme,
a malebné a kuriózní kostýmy, které jsme nuceni nosit.
Now Al joined up to do his part defending you and me.
He wants to fight and bleed and kill and die for liberty.
With the hell of war he's come to grips,
policing up the filter tips,
It makes a fella proud to be a soldier!
Tak Al vstoupil, aby přispěl svou trochou do mlýna, ochraňoval mě a tebe.
Chce bojovat, krvácet, zabíjet a zemřít za svobodu.
S peklem války se vyrovnal,
dohlíží na cigaretové filtry.
Člověka naplňuje hrdostí být vojákem!
When Pete was only in the seventh grade, he stabbed a cop.
He's real R.A. material and he was glad to swap
His switchblade and his old zip gun
for a bayonet and a new M-1.
It makes a fella proud to be a soldier!
Když byl Pete teprve v sedmé třídě, pobodal policistu.
Je jako dělaný pro stálou armádu a rád vyměnil
kapesní nůž a doma vyrobenou pistoli
za bajonet a novou M-1.
Člověka naplňuje hrdostí být vojákem!
After Johnny got through basic training, he
Was a soldier through and through when he was done.
It's effects were so well rooted,
that the next day he saluted
a Good Humor man, an usher, and a nun.
Když Johnny prošel základním výcvikem,
stal se skrz na skrz vojákem.
Účinky zapustily kořeny tak hluboko,
že další den salutoval
zmrzlináři, uvaděči a jeptišce!
Now Fred's an intellectual, brings a book to every meal.
He likes the deep philosophers, like Norman Vincent Peale.
He thinks the army's just the thing,
because he finds it broadening.
It makes a fella proud to be a soldier!
Fred je intelektuál, přináší si knihu ke každému jídlu.
Má rád hluboké filozofy, jako je Norman Vincent Peale.
Myslí si, že armáda je to pravé,
protože mu rozšiřuje obzory.
Člověka naplňuje hrdostí být vojákem!
Now Ed flunked out of second grade, and never finished school.
He doesn't know a shelter half from an entrenching tool.
But he's going to be a big success.
He heads his class at OCS.
It makes a fella proud to be a soldier!
Ed propadl z druhé třídy a nikdy nedokončil školu.
Nepozná celtu od lopatky,
ale bude velice úspěšný.
Je nejlepší ve třídě na kadetní škole.
Člověka naplňuje hrdostí být vojákem!
Our old mess sergeant's taste buds had been shot off in the war.
But his savory collations add to our esprit de corps.
To think of all the marvelous ways
they're using plastics nowadays.
It makes a fella proud to be a soldier!
Náš starej kuchař přišel ve válce o chuťové buňky.
Ale jeho lahůdky přispívají k našemu týmovému duchu.
Když si jen člověk pomyslí, na jaké všemožné způsoby
dneska používají plasty.
Člověka naplňuje hrdostí být vojákem!
Our lieutenant is the up-and-coming type.
Played with soldiers as a boy you just can bet.
It is written in the stars
He will get his captain's bars,
But he hasn't got enough box tops yet.
Náš nadporučík je slibný typ.
Můžete se vsadit, že jako kluk si hrál s vojáky.
Je to napsané ve hvězdách,
dostane svoje kapitánský odznaky,
ale ještě na ně nemá dost kupónů.
Our captain has a handicap to cope with, sad to tell.
He's from Georgia, and he doesn't speak the language very well.
He used to be, so rumor has, the dean of men at Alcatraz.
It makes a fella proud to be,
when as a kid I vowed to be,
One ought to be allowed to be
A soldier.
Náš kapitán má jeden handicap, nerad to přiznávám.
Je z Georgie a moc neovládá svou rodnou řeč.
Říká se, že kdysi býval velitelem mužů z Alcatrazu.
Člověka naplňuje hrdostí být
Když jsem byl malý, slíbil jsem si, že budu
Jednomu by se mělo povolit být
vojákem.

Text pridala misischa

Text opravila marmota-b

Video přidala Emel

Preklad pridala misischa

Preklad opravila marmota-b

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.