Pokec Playlisty
Reklama

Human Target - text, preklad

playlist Playlist
Turn the land
Sow the seed of our destruction
Force the hand
Spin the wheels of our corruption
Quench the thirst, starve the fever, taste the harvest
With nothing left to feed the combines
We move onto a human target
Orej zemi
Zasej sémě našeho zničení
Ovládej ruku
Toč koly naší korupce
Uhas žízeň, hladov horečkou, ochutnej sklizeň
Nezbylo nic, co by nakrmilo kombináty
Přecházíme na lidský cíl
Ravenous
Choke down the bones of all below
Unholy masochists
Feeding on the weak, population control
They will devour us
Excess consumption, life reduction
We’re so cowardice
We want the kill but we won’t pull the trigger
Hltavě
Zadus kosti všech níže
Nesvatí masochisté
Krmící se slabými, kontrola populace
Pohltí nás
Nadměrná spotřeba, redukce života
Jsme tak zbabělí
Chceme zabíjet, ale nestiskneme spoušť
Dig the holes
Open the caves
Pile the bodies in an unmarked grave
The gears in motion
Humanity is frozen
The fear is in the eye of the victims we have chosen
To suffer at the hands of man
To wither in the heart of the wasteland
Tremble, fall to your knees
Collapse from the weight
Trampled beneath
Vykopejte jámy
Otevřete jeskyně
Nahromaďte těla v bezejmenném hrobě
Ozubená kola v pohybu
Zmrzlá lidskost
Strach je v oku obětí, které jsme zvolili
Aby trpěli rukama člověka
Aby chřadli v srdci pustiny
Třes se, padni na kolena
Z tíhy se zhruť
Podupán
Machinery
Surgical precision
Lacerate the limbs of the poorest of the children
Watch them scatter through the fields of departed
And take aim at your prey
Human target
Stroje
Chirurgická preciznost
Odtrhejte končetiny z nejchudších dětí
Sleduj je rozptýlit se na polích zesnulých
A zamiř na svou kořist
Lidský terč
Life in the crosshairs
Kill to survive
Life in the crosshairs
Swallow the lie
Life in the crosshairs
Blood in your eyes
Blood in our eyes
Swallow the lie
Kill to survive
Take aim at the human target
Život v nitkovém kříži
Zabij, abys přežil
Život v nitkovém kříži
Spolkni lež
Život v nitkovém kříži
Krev ve tvých očích
Krev v našich očích
Spolkni lež
Zabij, abys přežil
Zamiř na lidský terč
Ravenous
Choke down the bones of all below
Unholy masochists
Feeding on the weak, population control
They will devour us
Excess consumption, life reduction
We’re so cowardice
We want the kill but we won’t pull the trigger
Hltavě
Zadus kosti všech níže
Nesvatí masochisté
Krmící se slabými, kontrola populace
Pohltí nás
Nadměrná spotřeba, redukce života
Jsme tak zbabělí
Chceme zabíjet, ale nestiskneme spoušť
Insanity
Far beyond remission
Sacrifice the souls for the spoils of attrition
Scatter the ashes of the innocent departed
And take aim at your prey
Human target
Šílenství
Neodpustitelné
Obětuj duše za kořisti otěru
Rozptyl popel nevinných zesnulých
A zamiř na svou kořist
Lidský terč
Blood in our eyes
Blood in our eyes
Krev v našich očích
Krev v našich očích
Kill or be killed
If you won’t pull the trigger
Then they fucking will
Zabij nebo budeš zabit
Pokud nestiskneš spoušť
Pak to udělají oni, kurva
Everyone is a fucking target
Everyone is a fucking target
Everyone is a fucking target
Kill to survive
Kill to survive
Každý je zkurvený cíl
Každý je zkurvený cíl
Každý je zkurvený cíl
Zabij, abys přežil
Zabij, abys přežil

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.