Playlisty Pokec
Reklama

Infra-Red - text, preklad

playlist Playlist
(From the darkness I see the light in you)(Z temnoty v tobě vidím světlo)
Don't stress, don't stress
No one knows what goes on in our heads, our heads
We are invisible to the rest, the rest
They don't know nothing 'bout what we have, we have
Nestresuj se, nestresuj se
Nikdo neví, co se děje v našich hlavách, v našich hlavách
Jsme neviditelní pro zbytek, pro zbytek
Neví nic o tom, co máme, co máme
'Cause everyone's living in black and white
But we see each other in a different light
Protože všichni žijí v černé a bílé
Ale my se vidíme v jiném světle
Infra-Red
I know that you're burning out for me
Fire in your bloodstream
Moving through you at light-speed
I see you, I see you
Infra-Červená
Vím, že vyhasínáš pro mě
Oheň v tvém krevním oběhu
Tebou žene rychlostí světla
Vidím tě, vidím tě
In Infra-Red
The key to the light in the way you move
Like nobody else is in the room
I see you, I see you
V Infra-Červené
Klíč k lehkosti jakou se pohybuješ
Jako kdyby nikdo jiný nebyl v místnosti
Vidím tě, vidím tě
It's okay, okay
They won't understand us anyway, no
You and I are on a different wave
So, doesn't even matter what they say (No)
Je to okay, okay
Stejně nám nebudou rozumět, ne
Ty a já jsme na jiné vlně
Takže je jedno co říkají (ne)
'Cause everyone's living in black and white
But we see each other in a different light
Protože všichni žijí v černé a bílé
Ale my se vidíme v jiném světle
Infra-Red
I know that you're burning out for me
Fire in your bloodstream
Moving through you at light-speed
I see you, I see you
Infra-Červená
Vím, že vyhasínáš pro mě
Oheň v tvém krevním oběhu
Tebou žene rychlostí světla
Vidím tě, vidím tě
In Infra-Red
The key to the light in the way you move
Like nobody else is in the room
I see you, I see you
V Infra-Červené
Klíč k lehkosti jakou se pohybuješ
Jako kdyby nikdo jiný nebyl v místnosti
Vidím tě, vidím tě
Everyone's living in black and white
We see each other in a different light
That's why I look at you like I do
Like nobody else is even in the room
Všichni žijí v černé a bílé
My se vidíme v jiném světle
Proto se na tebe dívám, tak jak to dělám
Jakoby nikdo jiný nebyl v místnosti
We see each other in a different light... My se vidíme v jiném světle
Infra-Red
I know that you're burning out for me
Fire in your bloodstream
Moving through you at light-speed
I see you, I see you
Infra-Červená
Vím, že vyhasínáš pro mě
Oheň v tvém krevním oběhu
Tebou žene rychlostí světla
Vidím tě, vidím tě
In Infra-Red
The key to the light in the way you move
Like nobody else is in the room
If you fall into me, I fall into you
I see you, I see you
V Infra-Červené
Klíč k lehkosti jakou se pohybuješ
Jako kdyby nikdo jiný nebyl v místnosti
Jestli se do mne zamiluješ, zamiluji se do tebe
Vidím tě, vidím tě
(From the darkness I see the light in you) (Z temnoty v tobě vidím světlo)

Text pridal LimeCZ

Videa přidali LimeCZ, Darkio

Preklad pridal Darkio

Preklad opravil Darkio

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.