Pokec Playlisty
Reklama

Glass - text, preklad

playlist Playlist
Trying to live and love,
With a heart that can't be broken,
Is like trying to see the light with eyes that can't be opened.
Yeah, we both carry baggage,
We picked up on our way, so if you love me do it gently,
And I will do the same.
Snažím se žít a milovat
se srdcem co se nezlomí.
Je to jako snažit se vidět světlo
s očima, která nesmí být otevřená.
Oba neseme zavazadla.
Vybrali jsme si vlastní cestu, jestli mě miluješ
udělej to jemně
a já to samé.
We may shine, we may shatter,
We may be picking up the pieces here on after,
We are fragile, we are human,
We are shaped by the light we let through us,
We break fast, cause we are glass.
Cause we are glass.
Možná záříme, možná se tříštíme,
sbíráme kousky.
Jsme křehcí, jsme lidé,
jsme ve tvaru světla co prošlo námi.
Rychle se bouráme, protože jsme sklo.
I'll let you look inside me, through the stains and through the cracks
And in the darkness of this moment,
You see the good in that.
But try not to judge me, cause we've walked down different paths,
But it brought us here together, so I won't take that back.
Nechám tě se do mě podívat,
přes skvrny a trhliny.
V temnotě této chvíle
vidíš vtom dobro.
Nesuď mě, protože jsme šli dolů
různými stezkami.
Přineslo nás to dohromady,
nevezmu to zpátky.
We may shine, we may shatter,
We may be picking up the pieces here on after,
We are fragile, we are human,
We are shaped by the light we let through us,
We break fast, cause we are glass.
Možná záříme, možná se tříštíme,
sbíráme kousky.
Jsme křehcí, jsme lidé,
jsme ve tvaru světla co prošlo námi.
Rychle se bouráme, protože jsme sklo.
We might be oil and water, this could be a big mistake,
We might burn like gasoline and fire,
It's a chance we'll have to take.
Můžeme být olej a voda,
velká chyba.
Můžeme hořet jako palivo a oheň.
Je to šance, kterou musíme vzít.
We may shine, we may shatter,
We may be picking up the pieces here on after,
We are fragile, we are human,
And we are shaped by the light we let through us,
We break fast, cause we are glass.
We are glass.
Možná záříme, možná se tříštíme,
sbíráme kousky.
Jsme křehcí, jsme lidé,
jsme ve tvaru světla co prošlo námi.
Rychle se bouráme, protože jsme sklo.

Text pridala VeruSs

Video přidala VeruSs

Preklad pridala Lenin606

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.