Pokec Playlisty
Reklama

Wages Of Sin - text, preklad

playlist Playlist
Sin ripped apart my family like a jackal on the carcass of a beast
exposing all the vultures who were waiting in the wings to join the feast
Descending like spiders, preparing to poison your prey
you smile on the outside while planning a way to make the guilty pay
but the payment is made
Hřích rozerval mou rodinu jako šakal mršinu šelmy
Odhalijící včechny supy, kteří na křídlech čekali aby se přidali na hostinu
Klesající jako pavouci, připraveni otrávit tvou kořist
Navenek se usmíváš, zatímco plánuješ způsob jak donutit vinné zaplatit
Ale platba je hotová
Who would feast upon disgrace?
Well I don't know, I don't wanna know
Blackened hearts will try to raise the wages of sin
Death has kissed the lives we knew
So isn't that enough for you?
The price was paid, and no one has to pay it again
for the payment is made
The payment is made
Kdo by hodoval na ostudě?
Nuže, já nevím, nechci vědět
Zčernalá srdce se budou snažit zvednout mzdy hříchu
Smrt políbila životy co známe
Tak to ti není dost?
Cena byla zaplacena a nikdo ji nemusí znovu zaplatit
Protože platba je hotová
Platba je hotová
Death and devastation are the natural consequences of sin
Enough for any man to bear, even without your thinly-veiled revenge
You hand a glass of water to a man who's beginning to drown
You reach out your hand like you care, but only push him further down
but the payment is made
Smrt a zpustošení jsou přirozenými následky hříchu
Dost aby to jakýkoli člověk snesl, dokonce bez tvé tence zahalené pomsty
Podáváš sklenici vody muži, který se začíná topit
Natahuješ svou ruku jako, že se staráš, ale pouze jej tlačíš dále dolů
Ale platba je hotová
Who would feast upon disgrace?
Well I don't know, I don't wanna know
Blackened hearts will try to raise the wages of sin
Death has kissed the lives we knew
so isn't that enough for you?
The price was paid, and no one has to pay it again
for the payment is made
The payment is made
Kdo by hodoval na ostudě?
Nuže, já nevím, nechci vědět
Zčernalá srdce se budou snažit zvednout mzdy hříchu
Smrt políbila životy co známe
Tak to ti není dost?
Cena byla zaplacena a nikdo ji nemusí znovu zaplatit
Protože platba je hotová
Platba je hotová
Restoration, lifting up the fallen
Edifying is our higher calling
If we fail to reconcile our brothers
then we only serve to tear each other down
Obnova, zvednutí padlých
Vzdělávání je našim vyšším voláním
Pokud selžeme při smíření s našimi bratry
Potom pouze sloužíme aby jsme strhli jeden druhého
Death has kissed the lives we knew
so isn't that enough for you?
The price was paid, and no one has to pay it again
for the payment is made
The payment is made
Smrt políbila životy co známe
Tak to ti není dost?
Cena byla zaplacena a nikdo ji nemusí znovu zaplatit
Protože platba je hotová
Platba je hotová

Text pridala lukas93

Video přidala lukas93

Preklad pridal Geralt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.