Pokec Playlisty
Reklama

Theocracy - text, preklad

playlist Playlist
At the center of my heart there sits a throne
That the rightful occupant's not always
free to call His own
For how can I give the King
His place of worth above all else
When I spend my time striving
to place the crown upon myself?
Uprostřed mého srdce se nachází trůn
Který jeho právoplatný uživatel často nemůže
nazývat svým vlastním.
Jak bych ale mohl dát Králi
to místo jehož je nade všechny hoden
když trávím svůj čas usilujíc
vzít si tu korunu pro sebe?
#Battle cry, to engage
@for the war, set the stage
and armies march and kings arise
#for the choice, the time has come
@mine or thy will be done?
and the pain reflects in holy eyes
#for the will to obey
@for the night to the day
and the seasons change and rulers die
#not of flesh, not of men
@wage the war deep within
on and on it rages undenied
#Válečný řev, k útoku
@na válku připrav jeviště
a armády pochodují a králové povstávají,
#přišel čas rozhodnutí se:
@buď vůle tvá nebo má?
a ve svatých očích se zračí bolest
#pro vůli uposlechnout,
@ve dne v noci
a období se mění a vládci umírají.
#ne z těla, ne z lidí
@veď válku hluboko uvnitř
a pořád to zuří dál, nic tomu nebrání
I TAKE MY CROWN AND CAST IT DOWN
CASTLES BURNING
CASTLES BURNING
LEARN TO GROW, GROW TO BE
A FLESH AND BLOOD THEOCRACY
TO TAKE THE LOSS AND BEAR THE CROSS
RAISE THE KINGDOM
RAISE THE KINGDOM
BURN AWAY ALL IVE BEEN
TO RESURRECT THEOCRACY WITHIN
BERU SVOU KORUNU A ZAHAZJI JI
HRADY V PLAMENECH
HRADY V PLAMENECH
UČ SE RŮST, RŮST A STÁT SE
TEOKRACIÍ Z MASA A KRVE
PŘIJMOUT PORÁŽKU, NÉST KŘÍŽ
POZVEDNI KRÁLOVSTVÍ
POZVEDNI KRÁLOVSTVÍ
SPAL VŠE, ČÍM JSEM DO TEĎ BYL
ABYS OBNOVIL BOŽÍ VLÁDU UVNITŘ
and the would-be rulers of my heart
that I place upon the throne
each lead the kingdom of my life to ruin
to bring every thought into submission
to tear the idols down
is to break the chains, to rearrange,
to give the king his crown
Ale všichni rádoby vládcové mého srdce
které usazuji na trůn
ti všichni vedou království mého života ke zkáze
Abys přivedl každou myšlenku k poslušnosti.
abys zničil všechny modly
musíš rozlomit okovy, změnit Řád,
a dát Králi jeho korunu.
I TAKE MY CROWN AND CAST IT DOWN
CASTLES BURNING
CASTLES BURNING
LEARN TO GROW, GROW TO BE
A FLESH AND BLOOD THEOCRACY
TO TAKE THE LOSS AND BEAR THE CROSS
RAISE THE KINGDOM
RAISE THE KINGDOM
BURN AWAY ALL IVE BEEN
TO RESURRECT THEOCRACY WITHIN
BERU SVOU KORUNU A ZAHAZJI JI
HRADY V PLAMENECH
HRADY V PLAMENECH
UČ SE RŮST, RŮST A STÁT SE
TEOKRACIÍ Z MASA A KRVE
PŘIJMOUT PORÁŽKU, NÉST KŘÍŽ
POZVEDNI KRÁLOVSTVÍ
POZVEDNI KRÁLOVSTVÍ
SPAL VŠE, ČÍM JSEM DO TEĎ BYL
ABYS OBNOVIL BOŽÍ VLÁDU UVNITŘ
O Father, use me to be your hands down here
a mirror to reflect your glory into hurting eyes
and let me see the world with vision clear
and not through selfishness and lies
for if I am consumed with my own cares
what right have I to speak the words
Thy Kingdom Come?
And if I am consumed with my own will,
what right to pray Thy Will Be Done?
Otče nech mě být tady dole tvýma rukama
zrcadlem, abych odrazil tvou slávu do raněných očí
a dovol mi vidět svět nezkaleným zrakem
a ne skrz sobectví a lži
Neb pokud jsem zahlcen svými vlastními tužbami
co mi dává právo říkat
"Přijď království Tvé"
A pokud jsem pohlcen vlastní vůlí
jak se můžu modlit "Buď vůle Tvá"
As all round me I see bleeding souls
please give me strength to never pass them idly by
and as the angry storm clouds start to roll
may they see comfort in my eyes
for just as you are full of love
the same to others you have called me to be
and by the covenant of grace above and below
within our souls: theocracy
A jak kolem sebe potkávám krvácející duše
dej mi prosím sílu ať je nikdy jen nečinně neminu
A jak se na ně řítí bouřkové mraky
nech je vidět v mých očích útěchu
Protože stejně jako jsi ty plný lásky ke mně
tak jsi povolal mě být i k ostatním
A skrze smlouvu milosti nahoře i tady dole
uvnitř naších duší: BOŽÍ VLÁDA
I TAKE MY CROWN AND CAST IT DOWN
CASTLES BURNING
CASTLES BURNING
LEARN TO GROW, GROW TO BE
A FLESH AND BLOOD THEOCRACY
TO TAKE THE LOSS AND BEAR THE CROSS
RAISE THE KINGDOM
RAISE THE KINGDOM
BURN AWAY ALL IVE BEEN
TO RESURRECT THEOCRACY WITHIN
BERU SVOU KORUNU A ZAHAZJI JI
HRADY V PLAMENECH
HRADY V PLAMENECH
UČ SE RŮST, RŮST A STÁT SE
TEOKRACIÍ Z MASA A KRVE
PŘIJMOUT PORÁŽKU, NÉST KŘÍŽ
POZVEDNI KRÁLOVSTVÍ
POZVEDNI KRÁLOVSTVÍ
SPAL VŠE, ČÍM JSEM DO TEĎ BYL
ABYS OBNOVIL BOŽÍ VLÁDU UVNITŘ

Text pridal fakn95

Text opravil klystyr

Video přidal fakn95

Preklad pridal mara5a

Preklad opravil klystyr

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.