Pokec Playlisty
Reklama

On Eagles Wings - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The tears stream down her face onto the cold hospital bed
Just like a prisoner between four ugly walls
The fear she can't control is running rampant in her head
With every day she spent just waiting for that call
And I will never leave her side
We walk the tightrope between faith and fear
Each moment of our lives
But then the darkest hour of night is turned to day
Another miracle, another act unfolding in this play
And I'm blown away
The wine overflows, and my cup runneth over again
My thankfulness grows
with these blessings I can't comprehend
Na studené nemocniční lůžko jí po tváři kanou slzy
Cítí se jako vězeň čtyř škaredých zdí
Nekontrolovatelný strach běsní uvnitř její hlavy
Každým dnem, kdy čekala na ten telefonát
A já ji nikdy neopustím
Balancujeme na laně mezi vírou a strachem
Každý okamžik našich životů
Ale pak je nejtemnější noční hodina proměněna v den
Další zázrak, další akt tohoto představení odhalen
A já jsem uchvácen
Víno teče proudem a můj kalich přetéká
(jsem uchvácen)
Můj vděk roste
S požehnáními, která si nedokážu vysvětlit
You raise my spirit to the sky above to fly away
To fly on eagles' wings
You lift the fallen back on high again to coronate
The King above all kings
All honor
All glory
Raised to Your Majesty on eagles' wings

Povznášíš mého ducha k obloze aby se rozletěl
nesen na křídlech orlů
Navracíš padlé zpět na vrchol, aby korunovali
Krále všech králů
Všechna čest
Všechna sláva
Předložena Tvé Výsosti na křídlech orlů
I looked him in the eye and played these words
over and over in my mind
But that can't be what he just said
I heard it for myself and know that life can be unkind
But can't you see I'm much too young to lose my dad?
But I'm blown away
When you laugh at the odds
for the doctor's cannot know your plans
I'm blown away
You hold the keys to all life and death and all time
in your hands
Podíval jsem se mu do očí a pouštěl jsem si stále dokola jeho slova v hlavě
Ale tohle mi přeci nemohl sdělit
Slyšel jsem to na vlastní uši a vím, že život se dokáže zachovat krutě
Ale to nevidíš, že jsem moc mladý na to, abych mohl ztratit otce?
Ale jsem unešen
Když se směješ všem předpokladům
Protože doktoři tvé záměry znát nemohou
(jsem unešen)
Klíče k veškerému času, životu i smrti držíš ve svých rukou
You raise my spirit to the sky above to fly away
To fly on eagles' wings
You lift the fallen back on high again to coronate
The King above all kings
All honor
All glory
Raised to Your Majesty on eagles' wings
Povznášíš mého ducha k obloze aby se rozletěl
nesen na křídlech orlů
Navracíš padlé zpět na vrchol, aby korunovali
Krále všech králů
Všechna čest
Všechna sláva
Předložena Tvé Výsosti na křídlech orlů
Every tribe and every nation
(Lift your voices and sing)
[Lift a song of praise on high on eagles' wings]
All in heaven, all creation
Let the tongues of men and angels
(Lift your voices and sing)
[Let your heart reach to the sky on eagles' wings]
All ye blessed, all ye thankful, sing!
Všechny kmeny i národy
(pozdvihněte své hlasy a zpívejte)
[píseň chvály letící vzhůru na orlích křídlech]
Všechno nebeské, veškeré stvoření
Nechte jazyky lidí i andělů
(pozdvihnout vaše hlasy a zpívejte)
[dotkněte se svými srdci oblohy na orlích křídlech]
Vy požehnaní, vy vděční, zpívejte!

You raise my spirit to the sky above to fly away
To fly on eagles' wings
You lift the fallen back on high again to coronate
The King above all kings
All honor
All glory
Raised to Your Majesty on eagles' wings

Povznášíš mého ducha k obloze aby se rozletěl
nesen na křídlech orlů
Navracíš padlé zpět na vrchol, aby korunovali
Krále všech králů
Všechna čest
Všechna sláva
Předložena Tvé Výsosti na křídlech orlů

Text pridal Chlebicek

Text opravil klystyr

Video přidal Chlebicek

Preklad pridal Drope271

Preklad opravil klystyr

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.